Gå til hovedindhold
RA.Område: Arbejdsmarked og Erhverv
RA.Type: Byggeblok
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen

Bevilling

Formålet med byggeblokken Bevilling er at beskrive, hvad der skal til for at beskrive en bevilling til en borger eller virksomhed. Herudover at understøtte en mere ensartet håndtering og udveksling af data om bevillinger, samt skabe et bedre fundament for at bygge bevillingssystemer.

 • Læs op

Indhold

  Formål

  Formålet med byggeblokken Bevilling er at beskrive, hvad der skal til for at beskrive en bevilling til en borger eller virksomhed (Foreninger og andre organisationer vil betragtes som en virksomhed, da et registreret CVR-nummer er nødvendigt). Herudover at understøtte en mere ensartet håndtering og udveksling af data om bevillinger, samt skabe et bedre fundament for at bygge bevillingssystemer.

  Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved enhver bevilling. Byggeblokken kan hjælpe til en fælles forståelse og sprog omkring ydelsesområdet. Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses på siden Byggeblok.

  Beskrivelse

  En bevilling kan opfattes som en "aftale" mellem det offentlige og Bevillingsmodtageren (borgere og virksomheder). Den udtrykker dermed "retten til at modtage, og pligten til at yde..." Byggeblokken kan ligeledes bruges til udtrykke situationer hvor bevilling er en tilladelse, eksempelvis i form af en byggetilladelse.

  Fælles for alle ydelser, uanset type, er at de skal bevilges før de kan effektueres.

  Selve bevillingen kan bestå af en række bevilgede ydelser, der hver udpeger netop en ydelse, der er bevilget.  Dvs. at bevillingen er en ramme, som indeholder en eller flere bevilgede ydelser. Det er bevillingen, som har en relation til den (bevillings)sag, som indeholder dokumentationen for bevillingen.

  Ejer af byggeblok Bevilling

  Center for Digitalisering og Teknologi, KL

  Overholdelse/compliance

  Byggeblokkene Ydelse, Bevilling og Effektuering anvendes allerede i KOMBITs og UDK's fagsystemer og danner derfor en de facto standard for håndtering af ydelser, bevillinger og effektueringer på markedet.

   

  Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken (ikke udtømmende)

  Listen er et uddrag af de forretningsnære begreber som kan være relevante i forhold til byggeblokken Bevilling.

  • Bevilling: En bevilling er et udtryk for en aftale mellem en person/virksomhed og en myndighed(kommunen/staten) En bevilling omfatter en række bevilgede ydelser, som kan være af forskellig art:
   • Økonomiske ydelser (penge)
   • Ressourceydelser (tid, tjenester)
   • Fysiske ydelser (ting)
   • Tilladelse (Aftaler)

  Alle bevilgede ydelser, hørende til samme bevilling, skal tidsmæssigt ligge inden for rammen af bevillingen.

  • Bevilget Ydelse: En bevilget ydelse er et udtryk for en ydelse der er bevilget til en person eller virksomhed. Der kan være en eller flere bevilgede ydelser til en bevilling.
   Hver bevilget ydelse beregnes for sig efter de regler, der gælder for den. Eksempelvis vil en udbetaling ofte følge bevillingen, hvor de bevilgede ydelser vil fremgå som linier på udbetalingsmeddelelsen.
  • Bevillingsmodtager: Et udtryk for den Person eller Virksomhed, som har fået bevillingen. Bemærk at det ikke nødvendigvis er den samme, som modtager ydelsen (selv om det ofte vil være sådan)
  • Bevillingsgiver: Er udtryk for den myndighed som bevilger en bevilling.

  Læsevejledning til modeller for Bevilling: Formålet med objektmodellen for byggeblokken Bevilling er at vise hvilke andre byggeblokke Bevilling har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Bevilling er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Bevilling. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Bevilling, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

  Objektmodel

  Note til læser -  Definitioner og beskrivelser af objektmodellen for ydelse er i denne afrapportering undladt, men kan læses på modellen nedenfor

  Link til webbaseret og klikbar objektmodel for byggeblokken Bevilling

   

  Objektmodel for Bevilling

   

   

  Informationsmodel

  Note til læser – Forklaring af objekter, attributter og relationer kan læses i beskrivelsen af informationsmodellen nedenfor

  Link til webbaseret og klikbar udgave informationsmodel for byggeblokke Bevilling

   

  Informationsmodellen for Bevilling

   

  Livscyklus/tilstandsmodel

  Ikke udarbejdet for nuværende.

  Byggeblokkens services er på logisk niveau og rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken skal understøtte. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af, hvilke services en byggeblok udfører på siden Byggeblok under 'Rammearkitekturen kort fortalt'. De generelle services omfatter opret, ajourfør, fjern/slet/nedlæg, søg, list mv.

  Udover de generelle services vil der være services rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken Bevilling skal understøtte, det skal være muligt at:

  • Oprette bevillinger med tilhørende Bevilgede Ydelser
  • Fremfinde bevillinger til en bestemt person eller virksomhed
  • Oplysninger om hvilken myndighed der har bevilget en ydelse

  Målgruppe

  Forretnings og it-arkitekter i kommuner, KL, KOMBIT og fagkontorer i KL

  Anvendelse og Anbefaling

  Generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se siden Byggeblok under 'Rammearkitekturen kort fortalt'.

  Strategisk ophæng

  Byggeblokken Bevilling anvendes allerede i projekter i KOMBIT og UDK og danner derved en de facto standard for ydelser.

  Herudover kan Bevilling sammen med Effektuering anses som en specialisering af byggeblokken Indsats. Den er dog ikke modelleret direkte i forlængelse heraf, da den allerede har været i brug en del år.

  Roadmap/Plan/Implementeringer af Bevilling

  Der er løbene et arbejde i gang i KL og KOMBIT med at redegøre for den konkrete sammenhæng mellem indsats- og ydelsesbegrebet. Dette arbejde kan på sigt medføre ændringer i beskrivelserne af byggeblokkene Indsats, Ydelse, Effektuering og Bevilling.

  Implementeringer af byggeblok Bevilling

  • KOMBIT
   • KY – kommunernes Ydelsessystem
   • KSD – Kommunernes Sygedagpengesystem
   • Social Pension
   • Støttesystemet Ydelsesindex (og dermed SAPA)
  • UDK
   • Pensionssystem
   • Barselsdagpengesystem

  Byggeblokken Bevilling har relationer til andre fælleskommunale byggeblokke, som er centrale i forhold til at beskrive en bevilling og dens sammenhænge. Beskrivelser af disse "eksterne" byggeblokke er ikke en del af beskrivelsen af byggeblokken Bevilling.

  Liste af andre byggeblokke med links til beskrivelserne, som denne byggeblok har en relation til, baseret på blå forretningsobjekter:

  Ydelse – Hvilken ydelse er bevilget. Hver bevilget ydelse peger på netop en, men flere kan bevilges inden for samme bevilling

  Sag – Peger på den sag, som danner grundlag for bevillingen og også indeholder det grundlag, som bevillingen er givet efter

  Person – Den Person (Bevillingsmodtager), som har modtaget bevillingen

  Virksomhed – Den Virksomhed (Bevillingsmodtager), som har modtaget bevillingen

  Aktør – Den myndighed der bevilget bevillingen

  Beskrivelse af sammenhængen mellem byggeblokkene Ydelse, Bevilling og Effektuering:

  Det er en model som er sammensat af de tre byggeblokke, samt en uddybende beskrivelse af sammenhængen mellem de tre byggeblokke.

  En beskrivelse af sammenhængen mellem byggeblokkene Ydelse, Bevilling og Effektuering kan findes her.

   

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Peter Thrane

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3553

  E-mail: pth@kl.dk