Velkommen til den fælleskommunale rammearkitektur

Denne hjemmeside er skabt for at hjælpe kommunernes it-arkitekter og andre digitaliseringsansvarlige med nem adgang til opdateret, dækkende og handlingsanvisende information om fælles vedtagne principper, krav, modelleringsregler, byggeblokke og andet som er del af den fælleskommunale rammearkitektur. Den fælles it-arkitektur er blandt andet fundamentet for helhedsorienteret sagsbehandling, indsigt i egne data, genbrug af allerede kendte data og forsvarlig omgang med persondata. Læs mere her

Katalog

Katalog over indhold i rammearkitekturen

Rammearkitekturen består af en lang række produkter, som er optaget og godkendt af repræsentanter fra KL, KOMBIT og kommunerne. I kataloget kan du bl.a. finde datastandarder, byggeblokke, klassifikationer, referencearkitekturer og meget andet.

Inspiration og cases

KL og KOMBIT’s Videnscenter for digitalisering og teknologi

På siden finder du viden om teknologiske tendenser, værktøjer, guides, skabeloner og eksempler, som er brugbare i arbejdet med digitalisering og teknologi

Fælleskommunal infrastruktur

KOMBIT’s Digitaliseringskatalog

Digitaliseringskataloget samler alt materiale om KOMBIT’s fælleskommunale infrastruktur. Få overblik over hvilke fælles data og integrationer som stilles til rådighed via KOMBIT’s infrastruktur. Der er et tæt samarbejde mellem den Fælleskommunale infrastruktur og den Fælleskommunale rammearkitektur.

Fællesoffentlig arkitektur

Den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA)

På siden vedligeholdes Den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA). På FDA’s hjemmeside kan du læse mere om fællesoffentlig digitalisering og it-arkitektur. FDA’s mål er bl.a. at bidrage til at offentlige it-løsninger kan hænge bedre sammen og dermed understøtte brugervenlighed, deling af data og tværgående processer på sikker og effektiv vis. Der er et tæt samarbejde mellem den Fælleskommunale Rammearkitektur og den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur.

Status

Status for rammearkitekturen

Rammearkitekturen er under løbende udvikling, hvor arkitekturprodukter godkendes til optagelse i rammearkitekturen på et møde i Arkitekturboard. Når et nyt element/arkitekturprodukt optages opdateres rammearkitekturen til en ny version. På denne side kan du få overblik over nuværende status for den fælleskommunale rammearkitektur og dens udvikling.