Gå til hovedindhold

Bidrag til rammearkitekturen

Den fælleskommunale rammearkitekturs indhold skal gerne afspejle kommunernes behov. Derfor er vi meget interesseret i alt feedback, som kan hjælpe os med at udvikle rammearkitekturen.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Hvorfor dit bidrag er vigtigt for den fælleskommunale rammearkitektur 

  Den fælleskommunale rammearkitektur er et afgørende fundament for kommunernes digitalisering – både i fællesskab og lokalt. Arkitektur er et fælles anliggende, som har betydning for både kommunernes frihedsgrader i egen it-udvikling og udvikling af sammenhængskraften i hele den kommunale opgavevaretagelse.   

  Den fælleskommunale rammearkitektur er et fælles anliggende, hvor kommunerne sammen kan udvikle, udbygge og bidrage til en fælles arkitektur som forudsætning for god it- udvikling og digitalisering i kommunerne.  Den fælleskommunale rammearkitektur ønsker at høste erfaringer fra fælles eller lokal it-udvikling, digitaliseringsprojekter mm. som kan løftes op til noget som er genbrugeligt og har potentiale for bred anvendelse i det kommunale landskab.   

  Det er derfor helt afgørende for den fælleskommunale rammearkitekturs videre udvikling, at vi i fællesskab hjælper med at bidrage til, og høster de vigtige erfaringer fra arbejdet med digitalisering, it-udvikling og it-arkitektur.  På denne måde kan vi sammen hjælpe med at opnå rammearkitekturens mål om blandt andet at skabe bedre it-sammenhæng i den kommunale forretning.  

  Alle kan bidrage til den fælleskommunale rammearkitektur 

  Alle kan bidrage med konkrete input og erfaringer, og kan desuden deltage i kvalitetssikring af rammearkitekturen gennem høringer og reviews af andres input. Det vigtigste er, at du har interesse i den fælleskommunale rammearkitektur og har en fælles tilgang til digitalisering, it-udvikling og –arkitektur i kommunerne. 

  Derudover er det helt centralt, at dit bidrag har potentiale til at blive genanvendt af andre samt bidrage til at skabe sammenhængende It for kommunerne. Her kan du læse mere om kriterierne for, hvornår noget har potentiale til at blive rammearkitektur: (indsæt link til kriterier for RA)  

  Hvad kan jeg bidrage med til den fælleskommunale rammearkitektur?

  Du er altid velkommen til at komme med feedback og input om rammearkitekturen og rammearkitekturens hjemmeside på 

  Hvis du gerne vil læse mere om hvad du konkret kan bidrage med ift. rammearkitekturen, samt hvilke kurser og netværk mm. som du kan deltage i, kan du tage et kig på nedenstående liste.

  Kommunernes it-arkitekturnetværk er et vigtigt forum, hvor vi udveksler konkrete erfaringer og viden om den fælleskommunale rammearkitektur.

  Hvad er kommunernes it-arkitekturnetværk?

  Kommunernes it-arkitekturnetværk blev søsat i efteråret 2016 og fik straks succes med at bringe kommunale digitaliseringsfolk sammen for at blive klogere på it-arkitektur i praksis.

  Målgruppe: Kommunale forretnings- og it-arkitekter samt digitaliseringschefer og digitaliseringskonsulenter, der arbejder med it-arkitektur og digitalisering i kommunerne.

  Læs mere om it-arkitekturnetværket og om hvordan du tilmelde dig netværket

  I KL værdsætter vi en løbende dialog med it-leverandører og konsulenthuse om digitaliseringen af kommunerne. Derfor har vi etableret Dialogforum med to årlige dialogmøder. Her kan I som konsulenthus eller it-leverandør til kommunerne hente den nyeste inspiration til jeres forretning.

  I KL værdsætter vi en løbende dialog med markedet om digitaliseringen af kommunerne. Derfor etablerede KL i 2014 Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse, som fælles mødested om aktuelle og strategisk vigtige temaer, som på forhånd tilrettelægges af KL sammen med en mindre gruppe af repræsentanter fra markedet, herunder DI og IT-Branchen.

  Læs mere om dialogforum og datoer for kommende møder 

  Få indflydelse på den fælleskommunale rammearkitektur via Yammer-gruppen 'Høringsnetværk vedr. it-arkitektur’. Gruppen fungerer som platform for kommunikation og videndeling om høringer, der er relevante for de, der arbejder med kommunal it-arkitektur.

  Høringsnetværket vedr. it-arkitektur er tilknyttet Kommunernes It-Arkitekturråd. Høringsnetværket består af kommunale beslutningstagere, it-arkitekter og andre digitaliseringseksperter.

  Få indflydelse på rammearkitekturens udvikling

  Governanceprocessen for den fælleskommunale rammearkitektur indebærer, at arkitekturprodukter skal behandles i Arkitekturboard inden evt. optagelse i rammearkitekturen. Inden behandling i Arkitekturboard sendes arkitekturprodukterne typisk høring i høringsnetværket, hvor medlemmerne får mulighed for at kommentere og påvirke elementer til rammearkitekturen. Medlemmer af høringsnetværket kan tillige blive inviteret til at deltage som kommunale repræsentanter i Arkitekturboardets møder.

  Derudover anvendes høringsnetværket også til høringer af Arkitekturrapporter fra kommunale og fælleskommunale projekter. Forinden en arkitekturrapport skal til behandling i Kommunernes It-Arkitekturråd, kan rådet sende rapporten til høring i høringsnetværket for ekspertvurdering. Se evt. Oversigt over Arkitekturrapporter

  Yammer-gruppen 'Høringsnetværk vedr. it-arkitektur’

  Høringsnetværkets Yammer-gruppe er en platform for kommunikation og videndeling mellem KL og kommunale arkitekter om høringer, der er relevante for de, der arbejder med kommunal it-arkitektur, rammearkitektur, it-anskaffelser mv.

  Gå til Yammergruppen Høringsnetværk vedr. it-arkitektur

  Den fælleskommunale rammearkitektur udvikler sig løbende, og har derfor behov for kvalitetssikring af eksisterende elementer samt godkendelse af nye elementer. Som en del af  governanceprocessen for rammearkitekturen skal alle nye produkter godkendes i et arkitekturboard, hvor der sidder repræsentanter fra KL, KOMBIT og kommunerne.  Du har mulighed for at sidde med i dette board og have direkte indvirkning på, hvad der bliver optaget i den fælleskommunale rammearkitektur.  

  Læs mere om Arkitekturboardet, og hvordan du tilmelder dig

  Der er flere forskellige netværk og fora, som omhandler områder indenfor den fælleskommunale rammearkitektur. Netværkene er fællesskaber, hvor interessenter sammen kan drøfte udfordringer, erfaringer og generelt emner, som er relevante i fælleskommunalt regi. I netværkene kan du aktivt bidrage med at sætte dagsordenen, påvirke den fælles dialog samt bidrage med relevante erfaringer.   

  Her kan du se en liste over de netværk du kan deltage i og læse mere om hvordan du tilmelder dig

  Den fælleskommunale rammearkitektur består af en række forskellige arkitekturprodukter, som på nuværende tidspunkt indebærer arkitekturregler og –principper, byggeblokke, referencearkitekturer. og klassifikationer. For at arkitekturprodukterne kan optages i den fælleskommunale rammearkitektur, skal de have været igennem rammearkitekturs governanceproces, hvor de er blevet kvalitetssikret og vurderet relevante for kommunerne, for herefter at blive optaget som en del af rammearkitekturen.  

  Har du forslag til arkitekturprodukter som skal optages i den fælleskommunale rammearkitektur, eller har tilføjelser, rettelser til eksisterende arkitekturprodukter, kan du skrive til rurp@kl.dk

  Du kan anmelde en klassifikation til at blive udstillet i kommunernes fælles katalog over klassifikationer.  Alle kan anmelde en klassifikation. Klassifikationerne i kataloget behøver ikke være færdigudviklede eller udbredte, men skal have potentiale til at blive anvendt på tværs af forretningsområder eller kommuner.  

  Ønsker du at udstille metadata om en klassifikation i den fælleskommunale rammearkitektur, kan du anmelde klassifikationen her.

  Har du forslag til en klassifikation som kan optages som en del af den fælleskommunale rammearkitektur kan du skrive til rurp@kl.dk

  At dele gode erfaringer/cases med hinanden er helt centralt element i den fælleskommunale rammearkitektur, og det er med til at gøre det nemmere for andre at anvende og tage elementer fra rammearkitekturen i brug. Har du anvendt den fælleskommunale rammearkitektur i din forretning, projekt mm. Ønsker at dele dine gode erfaringer, cases, en god historie om rammearkitekturen eller andet, er du meget velkommen til at skrive til redaktionen for rammearkitekturens hjemmeside på info@rammearkitektur.kl.dk 

  I regi af den fælleskommunale rammearkitektur, ligger der dokumentation af forretningsviden inden for kommunale kerneområder. Denne kommunale forretningsviden består af processer, arbejdsgange og blanketter og er organiseret under KL forretningsviden (KLF). KLF-redaktionen står for en løbende opdatering og dokumentation af ny kerneforretningsviden.  

  Du kan læse mere om KLF på deres hjemmeside, hvor du også kan tilgå den dokumenterede forretningsviden: https://www.klf-online.dk/  

  Har du tilføjelser, kommentarer eller rettelser til processér, arbejdsgange og blanketter, kan du ligeledes tage kontakt til KLF- redaktionen på fln@kl.dk

  KL Emnesystematik (KLE) er en retskildebaseret kommunal taksonomi (journaliseringsnøgle), der bruges til at registrere de kommunale opgaver (emner) og forvaltningshandlingen ift. opgaven (handlingsfacetterne) på den enkelte sag. KL Emnesystematik tilstræber til enhver tid at reflektere den del af den danske lovgivning, der omfatter den kommunale forvaltning.  

  På følgende side kan du læse mere om KLE, samt hvilke kurser du kan deltage i om KLE; KL Emnesystematik (KLE) 

  Har du rettelser, forslag, tilføjelser mfl. til KLE, kan du skrive til KLE-redaktionen på fln@kl.dk

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Rune Reimann Petersen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3171

  E-mail: rurp@kl.dk