Gå til hovedindhold
RA.Rammearkitektur
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen
RA.Område: Tværgående

Proces for anmeldelse og optagelse af klassifikationer

Den fælleskommunale rammearkitektur understøtter udbredelsen af fælleskommunale klassifikationer ved at udstille et katalog over klassifikationer, som kommunerne anvender og ønsker at dele med hinanden.

Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Proces for anmeldelse og optagelse af klassifikationer

  Fælles sprog i form af referencemodeller, taksonomier og klassifikationssystemer er vigtige for at skabe sammenhængende løsninger, hvor data og komponenter kan deles og genbruges, og gør det nemmere at koordinere og gennemføre tværgående kortlægning og analyse for at skabe værdi for forretningen.

  Den fælleskommunale rammearkitektur understøtter udbredelsen af fælleskommunale klassifikationer ved at udstille et katalog over klassifikationer, som kommunerne anvender og ønsker at dele med hinanden.

  Den fælleskommunale infrastruktur understøtter endvidere kommunernes anvendelse af fælleskommunale klassifikationer ved at udstille dem til konkrete it-løsninger via det fælleskommunale klassifikationssystem.

  Anmeldelse af en klassifikation

  Du kan anmelde en klassifikation til at blive udstillet i kommunernes fælles katalog over klassifikationer, hvis du ønsker at synliggøre en eksisterende klassifikation, modtage støtte til videreudvikling og udbredelse af nye og lokale klassifikationer eller sikre og ensarte muligheden for at dele og anvende klassifikationen.

  Alle kan anmelde en klassifikation. Klassifikationerne i kataloget behøver ikke være færdigudviklede eller udbredte, men skal have potentiale til at blive anvendt på tværs af forretningsområder eller kommuner.

  En anmeldelse følgende nedenstående proces

  1. Du bedes beskrive klassifikationen ved at forholde dig til en række kriterier, der bl.a. afdækker dens potentiale for genanvendelse og forretningsmæssig værdiskabelse.
  2. Du bedes dokumentere relevante metadata om klassifikationen med skabelon til anmeldelse af klassifikation som følger metamodel for Klassifikation.
  3. Du modtager en kvittering for anmeldelse.
  4. Klassifikationen udstilles i kataloget, hvis beskrivelse og metadata er tilstrækkeligt dokumenteret.

  Optagelse af en klassifikation i den fælleskommunale rammearkitektur

  Kataloget udstiller et overblik over klassifikationer, som kommunerne anvender og ønsker at dele med hinanden. Nogle af klassifikationerne kan vurderes at være modne og udbredte nok til at danne standard og dermed foreslås som kandidat til optagelse i den fælleskommunale rammearkitektur.

  Forslag om optagelse kan enten stilles af anmelder ved anmeldelse af klassifikationen eller efterfølgende vurdering af KL og KOMBITs it-arkitekter og fagansvarlige medarbejdere. Optagelse skal retfærdiggøres i beskrivelsen af klassifikationen, der forholder sig til en række arkitekturrelevante kriterier.

  Optagelse i den fælleskommunale rammearkitektur betyder, at kommuner og leverandører skal anvende en klassifikation ved udvikling af it-systemer, der understøtter det beskrevne forretningsområde. Kommuner kan nemt og entydigt henvise til autoritative klassifikationer og snitflader i kravspecifikationer, som leverandører forpligtes til at overholde gennem den relevante indkøbsaftale.

  Optagelse i rammearkitekturen følger rammearkitekturens governanceproces

  1. Du bedes ved anmeldelse eller efterfølgende foreslå optagelse i rammearkitekturen. Processen kan både igangsættes af anmelder eller af KL og KOMBITs it-arkitekter og fagansvarlige medarbejdere.
  2. Du modtager en kvittering for dit forslag om optagelse.
  3. Forslaget vurderes af KL og KOMBITs it-arkitekter og fagsansvarlige medarbejdere på baggrund af beskrivelsen af klassifikationen, der forholder sig til en række arkitekturrelevante kriterier.
  4. Du bedes evt. indgå i en dialog med KL og KOMBIT om at uddybe beskrivelsen af klassifikationen med henblik på udarbejdelse af et struktureret beslutningsoplæg til Arkitekturboard, som ifølge den vedtagne governance for den fælleskommunale rammearkitektur har mandat til at godkende arkitekturelementer til optagelse i rammearkitekturen.
  5. Du inviteres til at deltage i et møde i Arkitekturboard, der tager beslutning om optagelse.
  6. Godkendte klassifikationer opmærkes og udstilles i kataloget som optagne i rammearkitekturen, så de kan fremsøges med henblik på kravspecifikation og leverandørstyring og -compliance.
  7. Du modtager en kvittering for optagelse og tilknyttes som bidragyder til den løbende governance og videreudvikling af klassifikationen. 

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Rune Reimann Petersen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3171

  E-mail: rurp@kl.dk

  It-arkitekt

  Jakob Eiby

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3890

  E-mail: jaei@kl.dk