Gå til hovedindhold

Der blev fundet 128 resultater der matcher din søgning på 'Rammearkitektur'

Governanceproces for den fælleskommunale rammearkitektur

Den fælles governanceproces skal sikre, at kommunerne, KOMBIT og KL er fælles om at evaluere og godkende ændringer til rammearkitekturens indhold og form. Den fælles governanceproces sikrer, at forventninger løbende bliver afstemt, og at der sikres sammenhæng mellem det strategiske, langsigtede arbejde i rammearkitekturen og de konkrete projekter i KOMBIT og hos kommuner og leverandører.

Vision for den fælleskommunale rammearkitektur

Visionen for den fælleskommunale rammearkitektur har sit strategiske ophæng i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og har desuden sammenhæng til den fællesoffentlige digitalisering. Visionen giver forklaringskraft til arkitekturmål, -principper og -regler og til det videre arbejde med at udmønte den fælleskommunale rammearkitektur konkret i kommunerne.

Vision for den fælleskommunale rammearkitektur "Rammearkitekturen er fundamentet for, at kommunerne anskaffer effektive digitale løsninger, der styrker den kommunale opgaveløsning og skaber sammenhæng på tværs. Det sker med borgeren i centrum og på et åbent marked."

rammearkitektur

Accepterede term: %

Rammearkitektur Version 1.0: Baseline for Rammearkitekturen, pr. april 2018

Baseline for den fælleskommunale rammearkitektur

Kriterier for den fælleskommunale rammearkitektur

Kriterierne opstiller fælles "spilleregler" som bl.a. kan anvendes til at vurdere om arkitekturprodukter bør og kan optages som en del af den fælleskommunale rammearkitektur.

Rammearkitektur Version 1.2, pr. 10. august 2018

Optagelse af nye versioner af Arkitekturmål og Arkitekturprincipper og -regler

Rammearkitektur Version 1.3, pr. 5. september 2018

Optagelse af byggeblokkene Sag, Dokument, Klassifikation og Organisation i 2. version

Rammearkitektur Version 1.6, pr. 24. juni 2019

Optagelse af Grunddatabyggeblokke Person, Virksomhed, Matrikel, Adresse, Geografisk enhed, Ejerskab, Ejendomsvurdering og Bygværk (Bygning)

Rammearkitektur Version 1.1, pr. 5. juli 2018

Optagelse af byggeblokkene Objekt, Tilstand, Indsats og Aktivitet

Rammearkitektur Version 1.5, pr. 16. maj 2019

Optagelse af Grunddatabyggeblokke Person, Virksomhed, Matrikel, Adresse, Geografisk enhed, Ejerskab, Ejendomsvurdering og Bygværk (Bygning)