Gå til hovedindhold
RA.Type: Byggeblok
RA.Område: Miljø, Teknik og Forsyning
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen

Virksomhed

Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved Virksomheder i Danmark.

 • Læs op

Indhold

  Formål

  Formålet med byggeblokken Virksomhed er at beskrive, hvad der skal til for at beskrive en Virksomhed. Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved Virksomheder. Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses på siden Byggeblok

  Beskrivelse

  Byggeblokken tager afsæt i Danmarks grunddataprogram. Scope for byggeblokken afspejler derfor grunddataprogrammets definitioner og formål der har afsæt i gældende lov for det pågældende område. Virksomhed har til formål at gøre oplysninger om virksomheder tilgængelige. Virksomhed holder informationer om enheder, der uanset retlig form udøver en økonomisk aktivitet, og er eller har været registreret med i CVR registreret, herunder juridiske enheder og P-enheder. Informationer om virksomhed(er) anvendes bredt i såvel den offentlige som private sektor og dækker over blandt andet navn, adresse, virksomhedsform og kontaktoplysninger på virksomheder.

  Ejer af byggeblok 

  Center for Digitalisering og Teknologi, KL

  Overholdelse/compliance

  Byggeblokken Virksomhed er en del af Danmarks Grunddata, og anvendes i en række af it-løsninger og udstilles som autoritative data på den fællesoffentlige datafordeler. 

   

  Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken (ikke udtømmende)

  • Navn: Oplysninger om virksomhedens navn samt evt. alternativt navn.
  • Adresse: Beliggenhedsadresse for Virksomheden samt beliggenhedsadresser for de enkelte Produktionsenheder.
  • Produktionsenhed: Oplysninger om et sted hvor virksomheden har sin udøvende aktivitet.
  • Branche: Oplysninger om hvilken branche en virksomhed eller produktionsenhed har sin væsentligste aktivitet.
  • Virksomhedsform: Oplysninger om Virksomhedsform, der er en måde at organisere sig på. De forskellige virksomhedsformer har forskellige regler, for eksempel om kapitalkrav, omsættelighed og hæftelse.
  • Ejer: Oplysninger om ejeren af en virksomhed.

  Objektmodel

  Klik på billedet herunder for at se en dynamisk præsentation af Virksomhed objektmodel

  Informationsmodel

  Klik på billedet herunder for at se en dynamisk præsentation af Virksomhed informationsmodel

  Byggeblokkens services er på logisk niveau og rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken skal understøtte. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af, hvilke services en byggeblok udfører på siden Byggeblok under 'Rammearkitekturen kort fortalt'. Virksomhed som en logisk byggeblok kan have generelle services som omfatter opret, ajourfør, fjern/slet/nedlæg, søg, list mv. Udover de generelle services kan der være services rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken Virksomhed skal understøtte.

  I det Centrale Virksomhedsregister (CVR) vil det for langt de fleste kun være servicerne søg og læs som er tilgængelige, da Informationerne i CVR er autoritative og vedligeholdes af Erhvervsstyrelsen.

   

  Målgruppe

  Forretnings og It-arkitekter i kommuner, KL og KOMBIT og Fagkontorer i KL

  Anvendelse og Anbefaling

  Generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se siden Byggeblok under 'Rammearkitekturen kort fortalt'.

  Strategisk ophæng

  Byggeblokken Virksomhed anvendes i lang række løsninger på tværs af det offentlige.

  Roadmap/Plan/Implenteringer af Virksomhed

  Liste af andre byggeblokke som denne byggeblok har en relation til:

  Adresse – Beliggenhedsadresse for henholdsvis Virksomhed og Produktionsenheder.

  Klassifikation – Virksomhedsform, branche mfl.

  Person – En Person kan have tilknytning til virksomhed

  Beskrivelse af byggeblok Virksomhed v.1.0 - Godkendt version efter møde i Arkitekturboard

  Se også