Gå til hovedindhold
RA.Type: Byggeblok
RA.Område: Miljø, Teknik og Forsyning
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen

Adresse

Korrekte adresseoplysninger er en hjørnesten i mange forvaltningsopgaver og forretningsprocesser – og i de it-systemer, som understøtter dem. Adresseoplysninger er eksempelvis vigtige for politi, beredskab og transportbranchen, som er afhængige af at kunne finde hurtigt frem. Byggeblokken adresse gør det muligt at finde adresse for stedbestemte objekter, eks. Virksomhed, Bygning og Person.

 • Læs op

Indhold

  Formål

  Formålet med byggeblokken Adresse er at beskrive, hvad der skal til for at beskrive en Adresse. Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved Adresser. Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses på siden Byggeblok

  Beskrivelse

  Byggeblokken tager afsæt i Danmarks grunddataprogram. Scope for byggeblokken afspejler derfor grunddataprogrammets definitioner og formål der har afsæt i gældende lov for det pågældende område. Korrekte adresseoplysninger er en hjørnesten i mange forvaltningsopgaver og forretningsprocesser – og i de it-systemer, som understøtter dem. Adresseoplysninger er eksempelvis vigtige for politi, beredskab og transportbranchen, som er afhængige af at kunne finde hurtigt frem. Byggeblokken adresse gør det muligt at finde adresse for stedbestemte objekter, eks. Virksomhed, Bygning og Person.

  Ejer af byggeblok Adresse

  Center for Digitalisering og Teknologi, KL

  Overholdelse/compliance

  Byggeblokken Adresse er en del af Danmarks Grunddata, anvendes i en række af it-løsninger og udstilles som autoritative data på den fællesoffentlige datafordeler.

  Link til grunddata

  Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken (ikke udtømmende)

  • Adresse: Adresse holder information om stedbestemte geografiske kontaktpunkter med adresseangivelser. Adresser er typisk defineret, så de udtrykker en relation til Geografiske elementer, (veje, pladser) og Administrative geografiske områder (postdistrikter) samt til deres indbyrdes placering (husnummer, etage placering på etage).
  • Vej: Et færdselsareal for hvilket der er fastsat et vejnavn.
  • Postnummer: Oplysninger om postnummer med tilhørende navn som indgår i det landsdækkende postnummersystem.

  Læsevejledning til modeller for Adresse: Formålet med objektmodellen for byggeblokken Adresse er at vise hvilke andre byggeblokke Adresse har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Adresse er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Adresse. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Adresse, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

  Objektmodel

  Link til en klikbar webudgave af objektmodellen for byggeblokken adresse 

  Adresse objektmodel

  Informationsmodel

  Link til en klikbar webudgave af informationsmodellen for byggeblokke adresse 

  Adresse informationsmodel

  Byggeblokkens services er på logisk niveau og rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken skal understøtte. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af, hvilke services en byggeblok udfører på siden Byggeblok under 'Rammearkitekturen kort fortalt'. De generelle services omfatter opret, ajourfør, fjern/slet/nedlæg, søg, list mv. Udover de generelle services vil der være services rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken Adresse skal understøtte.

  Målgruppe

  Forretnings og It-arkitekter i kommuner, KL og KOMBIT og Fagkontorer i KL

  Anvendelse og Anbefaling

  Generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se siden Fælleskommunale byggeblokke

  Strategisk ophæng

  Byggeblokken Adresse anvendes i lang række løsninger på tværs af det offentlige

  Roadmap/Plan/Implenteringer af Adresse

  Byggeblokken Adresse har relationer til andre grunddata byggeblokke, som er centrale i forhold til at beskrive en adresse og dens sammenhænge. Beskrivelser af disse "eksterne" byggeblokke er ikke en del af beskrivelsen af byggeblokken Adresse.

  Liste af andre byggeblokke som denne byggeblok har en relation til:

  Geografisk inddeling– fx geografisk inddeling af postdistrikter

  Beskrivelse af byggeblok Adresse v.1.0 - Godkendt version med rettelser

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Rune Reimann Petersen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3171

  E-mail: rurp@kl.dk