Gå til hovedindhold
RA.Type: Byggeblok
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen

Lokation

Formålet med byggeblokken Lokation er, at sætte rammerne for hvordan forretningsbegrebet lokation skal forstås i en kommunal kontekst. Derudover er formålet at redegøre for de forskellige måder hvorved en lokation kan beskrives.

 • Læs op

Indhold

  Byggeblok Lokation

  Denne side omhandler forretningsbegrebet Lokation, som er et forretningsbegreb som indgår i den fælleskommunale rammearkitektur og er beskrevet som en fælleskommunal byggeblok. Byggeblokken Lokation kan anvendes i samspil med andre byggeblokke i rammearkitekturen og indgå som arkitekturbyggeblok i fx referencearkitekturer, anvendelsesmodeller  og andre forretningsspecifikke logiske modeller og arkitekturprodukter. Ofte vil anvendelsen af en byggeblok forudsætte af flere andre byggeblokke fra rammearkitekturen også tages i anvendelse, da der er tæt relation mellem mange af byggeblokkene i rammearkitekturen.  

  På denne side kan du læse mere om byggeblokken Lokation, samt tilgå modeller, specifikation og detaljerede beskrivelser af byggeblokken.

  Byggeblokken Lokation udgør et fælles sprog og forståelsesramme ift. at kunne arbejde med stedbestemmelse af en lokation (sted, område, strækning mfl.). Byggeblokken udpeger en række forskellige datastandarder som kan anvendes til at beskrive, strukturere og dokumentere informationsindhold om en lokation. De forskellige datastandarder, afspejler hver især forskellige måder og metoder til at stedbestemme en lokation og informationsindholdet om denne.

   På tværs af både den kommunale- og offentlige forvaltning, er det meget forskelligt hvilke informationer man anvender og har behov for ift. at redegøre for hvor noget, er placeret eller finder sted. Dette skyldes at mange systemer i dag repræsenterer årelang administration, teknisk- og faglig tradition samt it-udvikling, som alt sammen kan have sat sine spor på det data som anvendes i systemerne.  Det kan derfor variere i forskellige myndighedsområder, fagområder, it-systemer hvilke data som dokumenteres og anvendes til at fortælle noget om lokationer.  

  Det kan give udfordringer at sammenstille, genbruge og anvende data fra systemer som ikke snakker samme sprog og som har samme opfattelse og struktur for data om lokationer.

  Lokation som forretningsbegreb, et spørgsmål om hvor?

  Stedbestemmelse er en vigtig forudsætning ift. at kunne fortælle hvor noget har fundet sted, hvad der findes på stedet, hvilke forhold der er gældende på stedet, hvem der har foretaget noget på stedet samt en lang række andre spørgsmål.  Ofte er det ikke selve stedet som er det interessante, men muligheden for at kunne redegøre for og koble oplysninger om stedet, med informationer om andre ting som eksempelvis;

  • Hvor der er placeret sheltere i et naturområde
  • Hvilket område en skole hører til
  • Hvor der er risiko for oversvømmelse ved en vandløbsstrækning
  • Hvor meget luftforurening der er tæt ved et forbrændingsanlæg.
  • Hvor på en vejstrækning der er behov for vedligehold.
  • Hvor en borger skal møde op til genoptræning.
  • Hvor der er placeret elladestandere (byer, kommuner, eller langs en morterveje) til at oplade elbiler.
  • Hvor hurtigt må jeg sejle i båd i forskellige områder i Københavns havn.
  • Hvor mange biler krydser langebro hver dag
  • Statistik om ældre borgere i forskellige områder (Kommunegrænser, landsdele, byområder osv.)

  Informationer om lokationer anvendes i dag i mange forskellige sammenhænge – f.eks. i kortverdenen hvor man arbejder med specialiserede kortsystemer, GISsystemer og fagsystemer til at registrere og dokumentere data. Herudover er der en lang række offentlige eller private tjenester og applikationer som anvender lokationsdata, til at kunne redegøre for forskellige forhold på forskellige steder og stille dette til rådighed via eksempelvis en webbaseret eller mobil tjeneste eller applikation.  Lokationsdata kan anvendes i de fleste typer af it-systemer og løsninger og kan hjælpe og understøtte langt de fleste af de opgaver, som varetages i kommunal og offentlig forvaltning, eller af virksomheder eller privatpersoner.

  Byggeblokken Lokation skal være med til at give fælles sprog og forståelse, og kan anvendes til udpege netop den standard som er nødvendig for at kunne beskrive dette rette informationsbehov om en lokation til et it-projekt og eller it-løsning.

  Her kan du tilgå og læse den fulde beskrivelse og specifikation af byggeblokken aktivitet

  Beskrivelse af byggeblok Lokation v.1.1.pdf

  Objektmodel

  Læsevejledning til modeller for Lokation: Formålet med objektmodellen for byggeblokken Lokation er at vise hvilke andre byggeblokke Lokation har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Lokation er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Lokation. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Lokation, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

  Link til webbaseret og klikbar udgave af objektmodellen for byggeblokken Lokation

  Lokation objektmodel

   

  Informationsmodel

  Link til webbaseret og klikbar udgave af informationsmodellen for byggeblokken Lokation

  Lokation informationsmodel

   

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Peter Thrane

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3553

  E-mail: pth@kl.dk