Gå til hovedindhold
RA.Type: Byggeblok
RA.Område: Miljø, Teknik og Forsyning
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen

Geografisk inddeling

Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved geografiske inddelinger i Danmark. Byggeblokken har derudover til formål at illustrere de forskellige typer af administrative geografiske områder Danmark kan inddeles i. Byggeblokken er et på nuværende tidspunkt et billede af hvilke data man kan se i grunddataregistret Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI).

 • Læs op

Indhold

  Formål

  Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved geografiske inddelinger i Danmark. Byggeblokken har derudover til formål at illustrere de forskellige typer af administrative geografiske områder Danmark kan inddeles i. Byggeblokken er et på nuværende tidspunkt et billede af hvilke data man kan se i grunddataregistret Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI).

  Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses på siden Byggeblok.

  Beskrivelse

  Byggeblokken tager afsæt i Danmarks grunddataprogram. Scope for byggeblokken afspejler derfor grunddataprogrammets definitioner og formål der har afsæt i gældende lov for det pågældende område. 

  Administrativt geografisk inddeling holder informationer om geografiske opdelinger af Danmark, som danner grundlag for opdelingen af offentlige administrative opgaver og ansvarsområder. Det kan f.eks. være kommuner, postdistrikter eller valgkredse.

  Ejer af byggeblok Geografisk inddeling

  Center for Digitalisering og Teknologi, KL

  Overholdelse/compliance

  Byggeblokken Geografisk inddeling er en del af Danmarks Grunddata, anvendes i en række af it-løsninger og udstilles som autoritative data på den fællesoffentlige datafordeler.

  Link til Grunddata

   

  Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken (ikke udtømmende)

  Listen er et uddrag af de forretningsnære oplysninger som kan være håndteret af byggeblokken Geografisk inddeling.

  • Geometri: Det geometriske aspekt af en konkret inddeling.
  • Navn: Navnet på den geografiske inddeling.

  Eksempler på geografiske inddelinger:

  • Landsdel
  • Region
  • Kommune
  • Sogn
  • Valglandsdel
  • Storkreds
  • Postnummer

  Læsevejledning til modeller for Geografisk inddeling: Formålet med objektmodellen for byggeblokken Geografisk inddeling er at vise hvilke andre byggeblokke Geografisk inddeling har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Geografisk inddeling er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Geografisk inddeling. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Geografisk inddeling, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

  Objektmodel

  Link til webbaseret og klikbar udgave af objektmodellen for byggeblok Geografisk inddeling

  Geografisk Inddeling objektmodel

   

  Informationsmodel

  Link til webbaseret og klikbar udgave af informationsmodellen for byggeblok Geografisk inddeling

  Informationsmodel Geografisk inddeling 

   

  Byggeblokkens services er på logisk niveau og rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken skal understøtte. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af, hvilke services en byggeblok udfører på siden Byggeblok under 'Rammearkitekturen kort fortalt'. De generelle services omfatter opret, ajourfør, fjern/slet/nedlæg, søg, list mv.

  Udover de generelle services vil der være services rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken Geografisk inddeling skal understøtte.

   

  Målgruppe

  Forretnings og It-arkitekter i kommuner, KL og KOMBIT, Fagkontorer i KL

  Anvendelse og Anbefaling

  Generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se siden Byggeblok under 'Rammearkitekturen kort fortalt'.

  Strategisk ophæng

  Byggeblokken Geografisk inddeling anvendes i lang række løsninger på tværs af det offentlige.

  Roadmap/Plan/Implenteringer af Geografisk inddeling 

  Den fællesoffentlige datafordeler

  CPR vejregister

  Byggeblokken Geografisk inddeling har ikke relationer til andre grunddata byggeblokke.

  Beskrivelse af byggeblok Geografisk inddeling v.1.0 - Godkendt version med rettelser