Gå til hovedindhold
RA.Type: Byggeblok
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen

Aktivitet

Aktivitet er et central forretningsbegreb, der deles af flere fagområder, forvaltninger og myndighedsområder. Dets formål er at beskrive begivenheder, aftaler, handlinger, frister og lignende, som er væsentlige at registrere og dokumentere oplysninger om i IT-løsninger. Aktivitet som en byggeblok specificerer en fælleskommunal standard til at beskrive, dokumentere og udveksle data, der vedrører begrebet "Aktivitet" inden for og mellem forskellige IT-løsninger.

 • Læs op

Indhold

  Byggeblokken Aktivitet

  Denne side omhandler forretningsbegrebet Aktivitet, som er et forretningsbegreb som indgår i den fælleskommunale rammearkitektur og er beskrevet som en fælleskommunal byggeblok. Byggeblokken Aktivitet kan anvendes i samspil med andre byggeblokke i rammearkitekturen og indgå som arkitekturbyggeblok i fx referencearkitekturer, anvendelsesmodeller  og andre forretningsspecifikke logiske modeller og arkitekturprodukter. Ofte vil anvendelsen af en byggeblok forudsætte af flere andre byggeblokke fra rammearkitekturen også tages i anvendelse, da der er tæt relation mellem mange af byggeblokkene i rammearkitekturen.  

  På denne side kan du læse mere om byggeblokken Aktivitet, samt tilgå modeller, specifikation og detaljerede beskrivelser af byggeblokken.

  Beskrivelse, specifikation og modeller

  Byggeblokken aktivitet er med til at definere og angive en ensartet forståelsesramme og sprog omkring begrebet ”Aktivitet” på tværs af den kommunale forretning. Det vil sige at byggeblokken aktivitet fælleskommunalt giver en ensartet måde at forstå og strukturere data om aktiviteter på - såsom data om tidspunktet for aktiviteten, deltagere i aktiviteten, stedet hvor aktiviteten foregår og andre helt centrale data.

  Byggeblokken Aktivitet er godkendt og optaget i den fælleskommunale rammearkitektur, som en en fælleskommunal standard til generisk at kunne beskrive, dokumentere og arbejde med informationer og data om "Aktiviteter" 

  Aktivitet som forretningsbegreb

  Forretningsbegrebet ”Aktivitet” vil ikke altid være et genkendeligt begreb som et fag-, forvaltnings-, eller myndighedsområde anvender i deres daglige tale, arbejdsgange, eller som optræder i deres it-systemer. Ofte vil der blive anvendt mere specifikke begreber, såsom ”borgeraftale”, ”kontrol, ”undervisningsmodul”, ”møde”, ”udredning”, undersøgelse mfl. ude i de forskellige it-systemer.

  Fag-, forvaltnings-, og myndighedsområder kan være komplekse og have forskellig begrebsanvendelse og måder hvorpå de strukturerer og dokumenterer data om ”aktiviteter” i deres it-systemer, ofte pga. af forskellige lovmæssige eller historisk ophæng.

  Dette kan give udfordringer så snart data skal deles og anvendes på tværs it-systemer. Forretningsbegrebet "Aktivitet" er interessant fordi det giver en fælles betegnelse og fælles forståelse for alle disse forskellige begivenheder, aftaler, handlinger mfl. som

  Standardisering af data

  Byggeblokken Aktivitet kan understøtte og anvendes til standardisering af data og begrebsafklaring indenfor et fagområde, eller på tværs af flere fagområder. Så man opnår en fælles forståelse af data, som forudsætning for eksempelvis udveksling af data mellem forskellige fagområder med hver deres begrebsverden.  

  Fælles udvekslingsstandard

  Byggeblokken Aktivitet kan være en forudsætning hvis en organisation, myndighed eller anden aktør skal udveksle data om ”Aktiviteter” fra et it-system til et andet it-system, da den giver fælles forståelse og sprog omkring data om aktiviteterne. Byggeblokken aktivitet kan altså anvendes som en fælles udvekslingsstandard på tværs af it-systemer, som gør det nemmere for leverandører af it-systemer at ”oversætte” eller udveksle data i henhold til udvekslingsstandarden.  

  Fælles overblik på tværs

  Byggeblokken Aktivitet kan understøtte og anvendes som en ensartet struktur til at præsentere data om aktiviteter i en it-overbliksvisning. F.eks. et aftaleoverblik for borgeren, hvor alle borgerens aftaler på tværs af kommunen præsenteres ensartet, overskueligt og efter det samme sprog på borgerens skærm.   

   Her kan du tilgå og læse den fulde beskrivelse og specifikation af byggeblokken aktivitet

   

  Beskrivelse af byggeblok aktivitet v110

  Læsevejledning til modeller for Aktivitet

  Formålet med objektmodellen for byggeblokken Aktivitet er at vise hvilke andre byggeblokke Aktivitet har en relation til.

  Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Aktivitet er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Aktivitet. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Aktivitet, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

  Modeller

  Aktivitet objektmodel

  Aktivitet informationsmodel

   

  Modelrapport - Aktivitet informationsmodel.docx

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Rune Reimann Petersen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3171

  E-mail: rurp@kl.dk