Gå til hovedindhold

Dokument

Formålet med byggeblokken Dokument er at gøre det lettere at udveksle oplysninger om dokumenter mellem to eller flere it-systemer ved at skabe en fælles forståelse af metadata for dokumenter. Herved muliggøres, at der kan bygges oversigter og arkiver over dokumenter.

 • Læs op

Indhold

  Byggeblokken Dokument

  Denne side omhandler forretningsbegrebet Dokument, som er et forretningsbegreb som indgår i den fælleskommunale rammearkitektur og er beskrevet som en fælleskommunal byggeblok. Byggeblokken Dokument kan anvendes i samspil med andre byggeblokke i rammearkitekturen og indgå som arkitekturbyggeblok i fx referencearkitekturer, anvendelsesmodeller  og andre forretningsspecifikke logiske modeller og arkitekturprodukter. Ofte vil anvendelsen af en byggeblok forudsætte af flere andre byggeblokke fra rammearkitekturen også tages i anvendelse, da der er tæt relation mellem mange af byggeblokkene i rammearkitekturen.  

  På denne side kan du læse mere om byggeblokken Dokument, samt tilgå modeller, specifikation og detaljerede beskrivelser af byggeblokken.

  Formålet med byggeblokken Dokument er at gøre det lettere at udveksle oplysninger om dokumenter mellem to eller flere it-systemer ved at skabe en fælles forståelse af metadata for dokumenter. Herved muliggøres, at der kan bygges oversigter og arkiver over dokumenter. 

  I figuren nedenfor er illustreret, hvordan byggeblokkens formål er at beskrive fælles metadata for dokumenter til brug for fx udveksling mellem it-systemer. Det fysiske dokument udpeges fra byggeblokken igennem en reference (fx URI). Hvor og hvordan det fysiske dokument er struktureret, lagret og udveksles er ikke en del af beskrivelsen.

  I byggeblokken beskrives en model for Dokument, der udgør et fælles grundlag for forståelse og metadataopmærkning af digitale dokumenter. Dokumentmodellen udgør dermed det semantiske grundlag for at registrere oplysninger om en organisations dokumenter med henblik på udveksling af dokumentmetadata mellem to eller flere it-systemer. 

  I byggeblokken Dokument beskrives kun de fælles metadata for dokumenter, det vil formentlig skulle specialiseres og beriges med fagområdets metadata ved anvendelse på specifikke fagområder. Dokument kan enten anvendes alene eller i kombination med andre byggeblokke anvendes til at bygge udvekslingsmodeller, som lægges til grund for udvikling af snitflader.

  Her kan du tilgå og læse den fulde beskrivelse og specifikation af byggeblokken Dokument

  Beksrivelse af byggeblok Dokument v2.0.0.pdf

  Læsevejledning til modeller for Dokument

  Formålet med objektmodellen for byggeblokken Dokument er at vise hvilke andre byggeblokke Dokument har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Dokument er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Dokument. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Dokument, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

  Objektmodel

  Link til webbaseret og klikbar udgave af objektmodellen for byggeblok Dokument

   Dokument objektmodel

  Informationsmodel

  Link til webbaseret og klikbar udgave af informationsmodellen for byggeblok Dokument

  Dokument informationsmodel

  Livscyklus/tilstandsmodel:

  Dokuments livscyklus kortlægger rammerne for, hvilken status et Dokument kan befinde sig i. Dokumenter har følgende tilstande, der indikerer Dokumentets forretningsmæssige fremdrift i forhold til behandling:

  • Modtaget: Eksternt produceret dokument, der er modtaget i organisationen.
  • Fordelt: Eksternt produceret dokument, der er modtaget i organisationen, er fordelt.
  • UnderUdarbejdelse: Internt produceret dokument, i hvilket det fortsat er muligt at redigere indholdet.
  • UnderReview: Internt produceret dokument, der midlertidigt er under ekstern eller intern høring.
  • Publiceret: Dokument er publiceret til offentligheden.
  • Endeligt: Internt produceret dokument i hvilket det ikke længere er muligt at redigere i indholdet, eller eksternt produceret dokument der er modtaget i myndigheden.
  • Afleveret: Angiver, at dokumentet er afleveret til offentligt arkiv.

  Det fremgår hvilken person eller it-system, der har registreret dokumentets aktuelle tilstand (’ÆndretAf’).

  Livscyklus vil afhænge af den forretningsmæssig kontekst, som dokument skal anvendes i. Når dokument anvendes ifm. udveksling af data, er det vigtigt, at der er enighed om livscyklus og tilstande.

  Kontakt

  Chefkonsulent og it-arkitekt

  Torben Mathisen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3485

  E-mail: toma@kl.dk

  Chefkonsulent

  Peter Thrane

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3553

  E-mail: pth@kl.dk