Gå til hovedindhold
RA.Type: Byggeblok
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen

Organisation

Formålet med byggeblokken Organisation er at gøre det lettere at udveksle organisationsoplysninger mellem to eller flere it-systemer ved at skabe en fælles forståelse af hvad en organisation er og hvilke informationer, der beskriver en organisation.

 • Læs op

Indhold

  Byggeblokken Organisation

  Denne side omhandler forretningsbegrebet Organisation, som er et forretningsbegreb som indgår i den fælleskommunale rammearkitektur og er beskrevet som en fælleskommunal byggeblok. Byggeblokken Organisation kan anvendes i samspil med andre byggeblokke i rammearkitekturen og indgå som arkitekturbyggeblok i fx referencearkitekturer, anvendelsesmodeller  og andre forretningsspecifikke logiske modeller og arkitekturprodukter. Ofte vil anvendelsen af en byggeblok forudsætte af flere andre byggeblokke fra rammearkitekturen også tages i anvendelse, da der er tæt relation mellem mange af byggeblokkene i rammearkitekturen.  

  På denne side kan du læse mere om byggeblokken Organisation, samt tilgå modeller, specifikation og detaljerede beskrivelser af byggeblokken.

  Formålet med byggeblokken Organisation er at gøre det lettere at udveksle organisationsoplysninger mellem to eller flere it-systemer ved at skabe en fælles forståelse af hvad en organisation er og hvilke informationer, der beskriver en organisation.

  Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved ethvert organisation. Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses på siden fælleskommunale byggeblokke

  I byggeblokken Organisation defineres de fælles karakteristika for organisationer på tværs af fagområder. I byggeblokken defineres derimod ikke egenskaber eller services, som er specifikke for anvendelse på de forskellige fagområder. Organisation kan enten anvendes alene eller i kombination med andre byggeblokke anvendes til at bygge udvekslingsmodeller, som lægges til grund for udvikling af snitflader.

  Organisationsoplysninger skabes, anvendes og vedligeholdes flere steder i flere forskellige organisationssystemer i en organisation.  Lønsystemer, økonomisystemer, fagsystemer og ESDH-systemer indeholder alle forskellige beskrivelser af organisationen. I praksis giver det anledning til stort vedligeholdelsesarbejde, usikkerhed om hvilke oplysninger der er autoritative, samt et antal ikke-standardiserede integrationer. Det er derfor vigtigt at have en fælles forståelse af, hvad organisation rummer.

  Forskellige organisationssystemer vil typisk beskrive forskellige typer af organisationer: organisation (juridisk enhed), funktionel organisation, sikkerhedsmæssig organisation, projektorganisation, matrixorganisation, teams, grupper og systemer. Det er ambitionen med organisationsmodellen at kunne rumme beskrivelsen af flere organisationstyper samtidig.

  Her kan du tilgå og læse den fulde beskrivelse og specifikation af byggeblokken Organisation

  Beskrivelse af byggeblok Organisation v.2.1 - 06.07.22.pdf

  Læsevejledning til modeller for Organisation: Formålet med objektmodellen for byggeblokken Organisation er at vise hvilke andre byggeblokke Organisation har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Organisation er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Organisation. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Organisation, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

  Objektmodel

  Link til webbaseret og klikbar udgave af objektmodellen for byggeblokken Organisation

  Organisation objektmodel

   

  Informationsmodel

  Link til webbaseret og klikbar udgave af informationsmodellen for byggeblokken Organisation

   Organisation informationsmodel

   

  Livscyklus/tilstandsmodel:

  Livscyklus kortlægger rammerne for, hvilken forretningsmæssig status en organisation eller en organisatorisk enhed kan befinde sig i. En aktør kan påvirke og skifte status på en organisation/organisatorisk enhed. Nedenstående liste er typiske statustilstande en organisation/organisatorisk enhed kan gennemgå i løbet af dens livscyklus:

  • Planlagt: I denne status er organisation/organisatorisk enhed planlagt, hvilket indebærer, at en eller flere forhold omkring organisationen/den organisatoriske enhed er fastlagt.
  • Gældende: En organisation/organisatorisk enhed er gældende, når den er godkendt og tilgængelig
  • Nedlagt: Organisation/organisatorisk enhed er nedlagt og eksisterer ikke længere

  OIO-standarden indeholder ikke noget forslag til livscyklus for organisation/organisatorisk enhed. Ovenstående skal udelukkende ses som et forslag. Livscyklus vil afhænge af den forretningsmæssig kontekst, som organisation/organisatorisk enhed skal anvendes i. Når organisation/organisatorisk enhed anvendes ifm. udveksling af data, er det vigtigt, at der er enighed om livscyklus og tilstande.

  Kontakt

  Chefkonsulent og it-arkitekt

  Torben Mathisen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3485

  E-mail: toma@kl.dk

  Chefkonsulent

  Peter Thrane

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3553

  E-mail: pth@kl.dk