Gå til hovedindhold
RA.Type: Byggeblok
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen
RA.Status: Udfaset

Organisation (Udfaset)

Begrebet ’organisation’ kan beskrive den måde, man opdeler organisationen i afdelinger, kontorer, samt hvilke arbejdsopgaver der er tilknyttet organisatoriske enheder osv.

 • Læs op

Indhold

  Formål

  Organisation kan svare på, hvem har ansvar for hvilke opgaver. Begrebet ’organisation’ kan beskrive den måde, man opdeler organisationen i afdelinger, kontorer, samt hvilke arbejdsopgaver der er tilknyttet organisatoriske enheder osv.

  Formålet med Organisation kan således være at have styr på forretningen dvs. hvem er chef for hvilke medarbejdere, hvilke arbejdsopgaver har en enhed, hvad er adressen på en enhed, hvem ejer hvilke systemer og mange andre oplysninger såsom telefonnumre, tjenestenummer etc. Byggeblokken er 'rygmarven' i kommunens digitalisering, da oplysningerne genbruges af alle andre systemer og kan anvendes i forbindelse med rettighedstildelinger fx. adgangsstyring.

  Organisation er del af sag og dokument standarderne.

  Hvilke oplysninger vedligeholder Organisation (Udfaset)?

  Organisation håndterer (jf. Sag og Dokument standarden) tre centrale forretningsobjekter:

  • Organisation
   • selve organisationens udformning
   • samling og gruppering af organisationens aktører
  • Aktør
   • Medarbejdere
   • IT-systemer som organisationen anvender for at kunne udføre sine opgaver
   • relevante eksterne parter, som organisationen afhænger af
  • Rolle
   • Den rolle en given aktør indgår i organisationen med

  Se Organisation (Udfaset) model

  Hvilke opgaver udfører Organisation (Udfaset) ?

  Organisation indeholder processer til at få overblik over, samt vedligeholde, organisationen.

  Se Organisation (Udfaset) proces

  Hvordan bruges Organisation (Udfaset)?

  Organisation er i høj grad et opslagsværk for øvrige Byggeblokke, bl.a. for at finde frem til

  • hvem der kan løse en bestemt opgave
  • afklare hvem der skal have ansvaret for en konkret henvendelse

  Desuden kan organisation give input til

  • organisationsdiagrammer
  • organisationens telefonbog
  • overblik over it-systemer og udstyr
  • medarbejders tilknytning til en afdeling

  Se også Organisation (Udfaset) service og Organisation (Udfaset) interface

  Arkitekturmodeller

  Organisation (Udfaset) specifikation

  Organisation (Udfaset) er relateret til følgende byggeblokke:

  Organisation er relateret til følgende byggeblokke:

  Implementeringer

  Der findes typisk flere organisationssystemer i en organisation. Det betyder, at oplysninger om organisations- og personaledata skal vedligeholdes i en lang række systemer, det være sig lønsystemer, økonomisystemer, fagsystemer og ESDH-systemer. I praksis giver det anledning til stort vedligeholdelsesarbejde, usikkerhed omkring hvilke oplysninger der er de ’rigtige’ samt x antal ikke-standardiserede integrationer. Det er baggrunden for ønsket om en fælles standard for udveksling af informationer om organisations- og personaledata. Forskellige organisationssystemer vil typisk beskrive forskellige aspekter af organisationen: en organisation (juridisk enhed), funktionel organisation, sikkerhedsmæssig organisation, projektorganisation, matrixorganisation, teams, grupper og systemer.

  Det er ambitionen med standarderne (og nedenstående komponenter) at kunne rumme flere organisationstyper samtidig.

  • Organisation (støttesystem)
  • MOX

  Det specificerede interface vil kunne monteres på et eksisterende system, eller der kan udvikles en ny komponent til understøttelse af interfacet. Organisation vedrører organisatoriske aktører med forskellige typebetegnelser – eller mere præcist ’aktørtyper’. Aktører kan have relationer til hinanden og til fremmede objekter som f.eks. Myndigheder, Personer og Virksomheder. Relationen kan navngives og repræsenterer ofte den rolle, som de to objekter indtager i forhold til hinanden.