Gå til hovedindhold
RA.Type: Byggeblok
RA.Område: Social og Sundhed
RA.Område: Miljø, Teknik og Forsyning

Person

Byggeblokken Person beskriver de centrale karakteristika ved en fysisk person bosiddende i Danmark. Person omfatter et minimum af informationer der tager afsæt i Det Centrale Personregister, etableret ved lov i 1968. Person (informationer) anvendes bredt i såvel den offentlige som private sektor og dækker over blandt andet navn, adresse, adressebeskyttelse, civilstand, børn og forældre, folkekirketilhør og statsborgerskab.

 • Læs op

Indhold

  Formål

  Formålet med byggeblokken Person er at beskrive, hvad der skal til for at beskrive en person. Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved Personer i Danmark Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses på siden Byggeblok.

  Beskrivelse

  Byggeblokken tager afsæt i Danmarks grunddataprogram. Scope for byggeblokken afspejler derfor grunddataprogrammets definitioner og formål der har afsæt i gældende lov for det pågældende område.

  Person beskriver de centrale karakteristika ved en fysisk person bosiddende i Danmark. Person omfatter et minimum af informationer der tager afsæt i Det Centrale Personregister, etableret ved lov i 1968. Person (informationer) anvendes bredt i såvel den offentlige som private sektor og dækker over blandt andet navn, adresse, adressebeskyttelse, civilstand, børn og forældre, folkekirketilhør og statsborgerskab.

  Grunddataprogrammets definition af en person kan læses på hjemmesiden for grunddata

  Ejer af byggeblok Person

  Center for Digitalisering og Teknologi, KL 

  Overholdelse/compliance

  Byggeblokken Person er en del af Danmarks Grunddata, anvendes i en række af it-løsninger og udstilles som autoritative data på den fællesoffentlige datafordeler og på KOMBIT’s serviceplatform.

   

  Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken (ikke udtømmende)

  • Navn: Oplysninger om en persons navne - fornavne, mellemnavne, efternavn og slægtsnavn.
  • Adresse: Oplysninger om en persons bopæl på en specifik adresse samt eventuel tidligere bopælskommune.
  • Adressebeskyttelse: Oplysninger om en persons beskyttelse mod videregivelse af adresse- og navneoplysninger.
  • Civilstand: Oplysninger om en persons civilstand (gift, død, enke mv.).
  • Børn og forældre: Oplysninger om en persons forældre/børn.

  Læsevejledning til modeller for Person: Formålet med objektmodellen for byggeblokken Person er at vise hvilke andre byggeblokke Person har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Person er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Person. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Person, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel

  Objektmodel

  Link til webbaseret og klikbar udgave af objektmodellen for byggeblokken Person

  Person objektmodel

   

  Informationsmodel

  Link til webbaseret og klikbar udgave af objektmodellen for byggeblokken Person

  Person informationsmodel

   

  Byggeblokkens services er på logisk niveau og rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken skal understøtte. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af, hvilke services en byggeblok udfører på siden Byggeblok under 'Rammearkitekturen kort fortalt'.

  Person som en logisk byggeblok kan have generelle services som omfatter opret, ajourfør, fjern/slet/nedlæg, søg, list mv. Udover de generelle services kan der være services rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken Virksomhed skal understøtte.

  I det Centrale Personregister (CPR) vil det for langt de fleste kun være servicerne søg og læs som er tilgængelige, da Informationerne i CPR er autoritative og vedligeholdes af CPR-kontoret, der er et kontor i Social- og Indenrigsministeriets departement.

   

  Målgruppe

  Forretnings og It-arkitekter i kommuner, KL og KOMBIT og Fagkontorer i KL

  Anvendelse og Anbefaling

  Generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se siden Byggeblok under 'Rammearkitekturen kort fortalt'.

  Strategisk ophæng

  Byggeblokken Person anvendes i de fleste løsninger på tværs af det offentlige.

  Roadmap/Plan/Implenteringer af Person

  CPR

  Den fællesoffentlige datafordeler

  KOMBITs serviceplatform

  KMD P-data

  Byggeblokken Person har relationer til andre grunddata byggeblokke, som er centrale i forhold til at beskrive en person og dens sammenhænge. Beskrivelser af disse "eksterne" byggeblokke er ikke en del af beskrivelsen af byggeblokken Person.

  Liste af andre byggeblokke med links til beskrivelserne, som denne byggeblok har en relation til:

  Adresse – Hvilken bopælsadresse samt kontaktadresse personen har.

  Klassifikation – En række egenskaber for person, fx civilstand og nationalitet.

  Beskrivelse af byggeblok Person v.1.0 - Godkendt version efter møde i Arkitekturboard

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Peter Falkenberg

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3736

  E-mail: pfl@kl.dk