Gå til hovedindhold
RA.Type: Byggeblok
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen

Aktør

Formålet med byggeblokken Aktør er at definere og beskrive hvad en aktør er i en kommunal sammenhæng. Byggeblokken er med til at give et fælles sprog samt forståelse omkring aktør begrebet. Byggeblokken Aktør udpeger og samler forskellige typer af "aktører" som kan anvendes til at redegøre for en aktør i en specifik kontekst . Eksempelvis kan en myndighed være en aktør i en kontekst, og i anden kontekst kan en person eller virksomhed være en aktør.

 • Læs op

Indhold

  Byggeblokken Aktør

  Denne side omhandler forretningsbegrebet Aktør, som er et forretningsbegreb som indgår i den fælleskommunale rammearkitektur og er beskrevet som en fælleskommunal byggeblok. Byggeblokken Aktør kan anvendes i samspil med andre byggeblokke i rammearkitekturen og indgå som arkitekturbyggeblok i fx referencearkitekturer, anvendelsesmodeller  og andre forretningsspecifikke logiske modeller og arkitekturprodukter. Ofte vil anvendelsen af en byggeblok forudsætte af flere andre byggeblokke fra rammearkitekturen også tages i anvendelse, da der er tæt relation mellem mange af byggeblokkene i rammearkitekturen.  

  På denne side kan du læse mere om byggeblokken Aktør, samt tilgå modeller, specifikation og detaljerede beskrivelser af byggeblokken.

  Byggeblokken Aktør er med til at definere og angive en ensartet forståelsesramme og sprog omkring begrebet ”Aktør” på tværs af den kommunale forretning. Det vil sige at byggeblokken aktivitet fælleskommunalt giver en ensartet måde at forstå og anvende de forskellige typer af aktører der kan være relevante og hvordan data om de forskellige aktører kan struktureres og dokumenteres i it-systemer, samt udveksles på tværs af it-systemer. Byggeblokken udpeger andre standarder som kan være relevante til redegøre for aktør begrebet, eksempelvis 

  Byggeblokken Aktør er godkendt og optaget i den fælleskommunale rammearkitektur, som en en fælleskommunal standard til generisk at kunne beskrive, dokumentere og arbejde med informationer og data om "Aktører" 

   

  Aktør som forretningsbegreb

  Forretningsbegrebet ”Aktør” vil ikke altid være et genkendeligt begreb som et fag-, forvaltnings-, eller myndighedsområde anvender i deres daglige tale, arbejdsgange, eller som optræder i deres it-systemer. Ofte vil der blive anvendt mere specifikke begreber, såsom ”borgeraftale”, ”kontrol, ”undervisningsmodul”, ”møde”, ”udredning”, undersøgelse mfl. ude i de forskellige it-systemer.

  Fag-, forvaltnings-, og myndighedsområder kan være komplekse og have forskellig begrebsanvendelse og måder hvorpå de strukturerer og dokumenterer data om ”aktører” i deres it-systemer.. Forretningsbegrebet ”Aktør” vil ikke altid være et genkendeligt begreb som et fag-, forvaltnings-, eller myndighedsområde anvender i deres daglige tale, arbejdsgange, eller som optræder i deres it-systemer.

  Dette kan give udfordringer så snart data skal deles og anvendes på tværs it-systemer. Forretningsbegrebet "Aktivitet" er interessant fordi det giver en fælles betegnelse og fælles forståelse for til at beskrive hvem eller hvad der har udført en handling, taget en beslutning, eller på anden måde har haft en udførende rolle ift til en kommunalopgave, sagsbehandling osv. 

  Standardisering af data

  Byggeblokken Aktør redegør for de relevante standarder som kan bruges til at beskrive aktører i en kontekst. Dette kan understøtte standardisering af data og begrebsafklaring indenfor et fagområde, eller på tværs af flere fagområder. Så man opnår en fælles forståelse af data, som forudsætning for eksempelvis udveksling af data mellem forskellige fagområder med hver deres begrebsverden.  

  Fælles udvekslingsstandard

  DE relevante standarder til at beskrive aktører på forskellige måder kan være en forudsætning hvis man ønsker at udveksle data om aktører på tværs af it-systemer, da det giver fælles forståelse og sprog omkring data om aktører. Byggeblokken aktør kan altså udpege relevante standarder som kan benyttes som fælles udvekslingsstandard på tværs af it-systemer, som gør det nemmere for leverandører af it-systemer at ”oversætte” eller udveksle data i henhold til udvekslingsstandarden.  

  Her kan du tilgå og læse den fulde beskrivelse og specifikation af byggeblokken aktør

  Beskrivelse af byggeblok Aktør v.1.1.0.pdf

  Læsevejledning til modeller for Aktør:

  Formålet med objektmodellen for byggeblokken Aktør er at vise hvilke andre byggeblokke Aktør har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Aktør er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Aktør. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Aktør, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

  Objektmodel

  Klik på link for at se en klikbar Aktør objektmodel:

  Informationsmodel

  Klik på link for at se en klikbar Aktør informationsmodel: