Gå til hovedindhold
/ Teknologier

Kommunernes Teknologiradar 2023

‎Teknologiradaren er et digitalt værktøj, som viser forskellige teknologiers modenhed her og nu i kommunerne. Radaren indeholder 25 teknologier fordelt på fire modenhedsstadier: KLAR, AFPRØV, HOLD ØJE og AFVENT.  Inderst i radaren ligger KLAR-teknologierne. De er teknisk modne og i drift i mange kommuner. Yderst ligger AFVENT-teknologierne. De er mindre teknisk modne og kun afprøvet i ganske få kommuner.

Teknologier plottet ind på en figur i henhold til deres respektive placering i forhold til, om teknologierne er klar til brug, under afprøvning, værd at holde øje med eller om kommunerne bør afvente.

Indhold

  Om Teknologiradaren

  Værktøjet består af en samlet teknologiradar og radarer for otte fagområder. En teknologis placering i de forskellige radarer er baseret på:

  1. Teknologiens tekniske modenhed, der er vurderet af forskere fra DTU
  2. Teknologiens udbredelse i kommunerne, der er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne

  Her kan du læse mere om, hvordan teknologiradaren er blevet til.

  Et redskab til overblik, dialog og prioritering

  Kommunerne kan bruge teknologiradaren til at:

  • få overblik over modenheden af de teknologier, der er relevante for kommunerne
  • få et grundlag for at drøfte og prioritere, hvordan I kan og vil bruge teknologi når I udvikler jeres opgaveløsning

  Her kan du læse mere om, hvordan andre kommuner har brugt teknologiradaren 

  Gode råd til arbejdet med teknologierne

  Klar

  Skab et overblik over, hvordan I arbejder med KLAR-teknologierne pt. Prioriter at få KLAR-teknologierne til at virke og give værdi i organisationen, i de administrative processer og i mødet med borgerne. Hold fokus på værdi for borgerne, implementering, skalering og mulig gevinstrealisering.

  Afprøv

  Skab et overblik over hvad I afprøver pt. - fx en projektportefølje med en pipeline. Prioritér hvilke af AFPRØVteknologierne, I ønsker at afprøve. Prioriteringen kan bl.a. tage afsæt i lokale strategier og behov, hvad der giver størst værdi i mødet med borgerne eller i de administrative processer og i kommunens tekniske, organisatoriske og kompetencemæssige forudsætninger. Sørg for at afsøge andre kommuners interesse og erfaringer med teknologierne og besøg videncentrets site, før I går i gang med afprøvning

  Hold øje

  Orienter jer ud i det kommunale landskab, for at se om andre kommuner har gjort sig erfaringer med teknologien. Vær opmærksomme på, at der kan være et modningsarbejde i at tilpasse værdien til jeres behov, og dermed få skabt værdi med teknologien. Sørg for I jeres dialog med leverandører, at spørge ind til konkrete erfaringer med skabt værdi i en kommunal eller lignende kontekst. 

  Afvent

  Afvent yderligere modning af teknologierne og at enkelte kommuner høster erfaringer og sæt ikke gang i afprøvning af teknogierne på nuværende tidspunkt.

  Bestil en kommunerapport

  For at understøtte dialogen i jeres kommune er det muligt at bestille en kommunerapport med data for udbredelse af teknologierne i jeres egen kommune. Rapporten indeholder gennemsnittet af de svar, som jeres kommune har indtastet om udbredelse af de forskellige teknologier på de enkelte fagområder . Disse data holdes op overfor den gennemsnitlige udbredelse i resten af landet. Rapporten indeholder desuden en række spørgsmål, som I kan tage afsæt i, når I skal drøfte, hvordan I vil bruge teknologier i kommunen.

  Skriv en mail til Videncenter for Digitaliserings og Teknologi for bestille rapporten

  Kontakt

  Konsulent

  Laura Skytte Andersen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3443

  Email: lasa@kl.dk

  Radar for fagområderne