Gå til hovedindhold
RA.Type: Byggeblok
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen

Objekt

Objekt er et abstrakt begreb, som kan omfavne alle de typer af ting, vi kan ønske at beskrive i den virkelige verden, uanset om der er tale om en person, en sø eller noget helt tredje. Byggeblokken Objekt er en generisk skabelon, som kan bruges til at beskrive alle typer af objekter.

 • Læs op

Indhold

  Formål

  Byggeblokken Objektet har til formål at kunne rumme og beskrive alle "slags objekter", som optræder i den kommunale forretning. Byggeblokken Objekt er generisk i den forståelse, at den kan benyttes som skabelon til at beskrive objekter på tværs af alle forretningsområder.  

  Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses på siden Byggeblok.

  Generelt gælder det for alle objekter at de:

  Er af en bestemt type
  Kan bruges til at definere og kategorisere objekter
  Har et vilkårligt antal egenskaber som beskriver objektet
  Egenskaber kan defineres med enheder, constraints og klassificeres efter emne.
  Egenskaber kan have tilstande, som repræsenterer et øjebliksbillede af egenskaberne
  Denne byggeblok beskriver disse grundlæggende karakteristika, som alle typer aktiviteter har til fælles.

  Beskrivelse

  Objekt er et abstrakt begreb, som kan omfavne alle de typer af ting, vi kan ønske at beskrive i den virkelige verden, uanset om der er tale om en person, en sø eller noget helt tredje. Byggeblokken Objekt er en generisk skabelon, som kan bruges til at beskrive alle typer af objekter.

  Helt generelt kan et objekt have et vilkårligt antal egenskaber, som beskriver objektet. Disse egenskaber kan være repræsenteret på forskellige vis, ved forskellige typer af egenskaber. Et objekts egenskaber kan være repræsenteret via attributter, relationer, og tilstande. Det særlige, ved byggeblokken Objekt er at den kan beskrive objektets egenskaber uafhængigt af det konkrete objekt.

  I byggeblokken Objekt beskrives egenskaber i forhold til objekttyper.  Alle objekter er af en bestemt type, og disse objekttyper kan klassificeres, så det er muligt at kategorisere og adskille objekter af forskellige typer fra hinanden og genbruge allerede definerede objekttyper og egenskaber. Forskellige objekttyper kan godt have de samme egenskaber (eksempelvis vægt), hvorimod andre vil være helt specifikke for en bestemt objekttype. Byggeblokken Objekt kan derfor bruges til at definere og beskrive hvilke egenskaber, der er specifikke for bestemte objekttyper, og hvilke egenskaber som kan "genbruges" på tværs af objekttyper.

  Byggeblokken Objekt er en generisk skabelon til at beskrive alle objekter, deres objekttyper og deres egenskaber, uanset konteksten og objektet. Når objekttype, egenskaber og andre konkrete forhold omkring et objekt bliver defineret, får objektet en bestemt betydning og forståelse.

  Hvad kan byggeblokken Objekt bruges til

  Måling og observation på objekt:

  Byggeblokken Objekt kan bruges til at definere og beskrive, hvilke egenskaber det er relevante at måle og observere på i forhold til bestemte objekttyper og instanser af disse typer i konkrete kontekster. Eksempelvis vil egenskaber som saltindhold, temperatur og surhedsgrad være relevante og betydningsfulde at foretage målinger på i forhold til objekttypen, sø, i en kontekst hvor søens kemiske vandmiljø undersøges. Ligeledes kan det forestilles, at egenskaber som blodtryk og hjerterytme er relevante egenskaber i forhold til undersøgelse og udredning af en hjertepatient. Når egenskaber for objekttyper defineres, kan enheder samt constraints (udfaldsrum/restriktioner/begrænsning) for egenskaberne ligeledes defineres. Disse er med til at beskrive og rammesætte egenskaber, så de har en betydning og en forståelse.

  Ejer af byggeblok Objekt

  Center for Digitalisering og Teknologi, KL

  Overholdelse/compliance

  Byggeblokken forholder sig ikke til nogle standarder

  Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken (ikke udtømmende)

  • Egenskab: Egenskaber er særlige "kendetegn", som er med til at definere og beskrive det særlige ved en objekttype og instanser af denne type. Egenskaber kendetegnes ved at de er foranderlige og egenskabens værdi kan udvikle sig over tid. Eksempelvis kan en persons vægt(egenskab) ændre sig over tid.
  • Attribut: Attribut er et andet ord for en egenskab. Attributter anses dog som mindre foranderlige end egenskaber. Eksempelvis vil en persons CPR-nummer anses som en attribut, da cpr-nummeret generelt forbliver det samme igennem en persons liv.
  • Genstand: Begrebet "genstand" kan være et synonym for objekt. Både begrebet "genstand" og "objekt" er meget abstrakte, men skal grundlæggende forstås som begreber, der kan rumme alle typer af ting, og bruges til at beskrive ting eller personer i den kommunale forretning.
  • Objekttype: Objekter har forskellige typer, og disse kan klassificeres og kategoriseres efter eksempelvis emne i et klassifikationssystem. En person er eksempelvis en bestemt objekttype, som beskriver hvad og hvordan en person er kendetegnet.

  Objektmodel

  Formålet med objektmodellen for byggeblokken Objekt er at vise hvilke andre byggeblokke Objekt har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Objekt er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Objekt. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Objekt, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel

  Link til webbaseret og klikbar udgave af objektmodellen for byggeblokken Objekt

  Objekt objektmodel

   

  Informationsmodel

  Link til webbaseret og klikbar udgave af informationsmodellen for byggeblokken Objekt

  Objekt informationsmodel

   

  Byggeblokkens services er på logisk niveau og kan/bør implementeres i en fysisk realisering af Objekt i et it-system. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af hvilke services en byggeblok udfører på siden Byggeblok under 'Rammearkitekturen kort fortalt'.

  Målgruppe

  Forretnings og It-arkitekter

  Anvendelse og Anbefaling

  For generel anvisning for anvendelse af en byggeblok, se siden Byggeblok under 'Rammearkitekturen kort fortalt'.

  Strategisk ophæng

  Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 og den tilhørende handlingsplan, initiativ 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen.

  Roadmap/Plan/Implementeringer af Objekt

  Udviklingen af byggeblokken Objekt er udsprunget i forbindelse af arbejdet med projekt 1 under programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen.  I projektet indgår produktion af byggeblokkene Tilstand, Indsats og Aktivitet', hvor målet er at videreudvikle de tre byggeblokkene fra status 'Identificeret' til status 'Beskrevet'. Byggeblokkene Aktivitet, Indsats og Tilstand er færdiggjort i Q2 2018. 

  Projekter der har anvendt byggeblokken Objekt:

  Det fællesoffentlige strategiprojekt sammenhængende velfærdsforløb 3.1 spor 2 "Pilotafprøvning af sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge".

  Byggeblokken Objekt har relationer til andre fælleskommunale byggeblokke, som er centrale i forhold til at definere og beskrive objekter og deres egenskaber i forskellige forretningskontekster. Hermed kan en fælles forståelse og definition af specifikke objekttyper opnås.

  Beskrivelser af disse "eksterne" byggeblokke er ikke en del af beskrivelsen af byggeblokken Objekt.

  Liste af andre byggeblokke med links til beskrivelserne, som denne byggeblok har en relation til, baseret på blå forretningsobjekter inkl. bemærkninger ved fx nedarvning:

  Klassifikation - Objekter kan klassificeres og kategoriseres efter et klassifikationssystem. Objekttypers egenskaber kan ligeledes klassificeres og kategoriseres efter et klassifikationssystem.

  Dokument - Dokumenter kan redegøre for hvordan tilstande for egenskaber fremfindes

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Peter Thrane

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3553

  E-mail: pth@kl.dk