Gå til hovedindhold
RA.Type: Byggeblok
RA.Område: Miljø, Teknik og Forsyning
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen

Bygværk (Bygning)

Bygværk beskriver oplysninger for bygninger og tekniske anlæg som bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer m.v. Byggeblokken, herunder de specifikke oplysninger, tager afsæt i Bygnings- og Boligregistret (BBR)

 • Læs op

Indhold

  Formål

  Formålet med byggeblokken Bygværk er at beskrive, hvad der skal til for at beskrive et bygværk. Herunder særligt bygninger samt tekniske anlæg.

  Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved bygværk, herunder bygninger og tekniske anlæg. Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses på siden Byggeblok.

  Beskrivelse

  Byggeblokken tager afsæt i Danmarks grunddataprogram. Scope for byggeblokken afspejler derfor grunddataprogrammets definitioner og formål der har afsæt i gældende lov for det pågældende område. 

  Bygværk beskriver oplysninger for bygninger og tekniske anlæg som bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer m.v. Byggeblokken, herunder de specifikke oplysninger, tager afsæt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold, altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte.

  Oplysningerne om bygninger og tekniske anlæg anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.

  Ejer af byggeblok Bygværk (Bygning)

  Center for Digitalisering og Teknologi, KL

  Overholdelse/compliance

  Byggeblokken Bygværk er en del af Danmarks Grunddata, anvendes i en række af it-løsninger og udstilles som autoritative data på den fællesoffentlige datafordeler.

   

  Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken (ikke udtømmende)

  • Bygning: En bygning består af en eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed, og som skærmer mod vejrliget. En bygning består som minimum af en overdækning (et tag)
  • Grund: En grund er et sammenhængende areal, som består af et eller flere jordstykker (dvs. matrikelnumre), som udgør eller indgår i den samme samlede faste ejendom
  • Teknisk Anlæg: Et teknisk anlæg er en stedfast, klart afgrænset konstruktion, der er opført til et bestemt formål, og som ikke karakteriseres som en bygning

  Læsevejledning til modeller for Bygværk (Bygning): Formålet med objektmodellen for byggeblokken Bygværk (Bygning) er at vise hvilke andre byggeblokke Bygværk (Bygning) har en relation til. 

  Objektmodel

  Link til webbaseret og klikbar udgave af objektmodellen for byggeblokken Bygværk(bygning)

   Bygværk (Bygning) objektmodel

   

  Informationsmodel

  Link til informationsmodel for byggeblokken Bygværk(bygning). Linket går til grunddatamodellen på datafordelerens hjemmeside. 

  Bygværk (Bygning) informationsmodel

   

  Byggeblokkens services er på logisk niveau og rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken skal understøtte. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af, hvilke services en byggeblok udfører på siden Byggeblok under 'Rammearkitekturen kort fortalt'. De generelle services omfatter opret, ajourfør, fjern/slet/nedlæg, søg, list mv.

  Udover de generelle services vil der være services rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken Bygværk skal understøtte.

  Målgruppe

  Forretnings og It-arkitekter i kommuner, KL og KOMBIT; Fagkontorer i KL

  Anvendelse og Anbefaling

  Generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se siden Byggeblok under 'Rammearkitekturen kort fortalt'.

  Strategisk ophæng

  Byggeblokken Bygværk anvendes i de fleste løsninger på tværs af det offentlige.

  Roadmap/Plan/Implenteringer af Bygværk(Bygning)

  Den fællesoffentlige datafordeler

  OIS.dk

  Byggeblokken Bygværk har relationer til andre grunddata byggeblokke, som er centrale i forhold til at beskrive en bygning og dens sammenhænge. Beskrivelser af disse "eksterne" byggeblokke er ikke en del af beskrivelsen af byggeblokken Bygværk.

  Liste af andre bygge​blokke med links til beskrivelserne, som denne byggeblok har en relation til, baseret på blå forretningsobjekter

  Adresse – Beliggenhed for det pågældende bygværk

  Matrikel - Angiver den Matrikel som bygværket indgår i

  Beskrivelse af byggeblok Bygværk (Bygning) v.1.0 - Godkendt version med rettelser

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Peter Falkenberg

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3736

  E-mail: pfl@kl.dk