Gå til hovedindhold
RA.Type: Byggeblok
RA.Område: Demokrati og Involvering
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen

Matrikel

Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved matrikler. Byggeblokken tager afsæt i Danmarks grunddataprogram. Scope for byggeblokken afspejler derfor grunddataprogrammets definitioner og formål, der har afsæt i gældende lov for det pågældende område.

 • Læs op

Indhold

  Formål og Kort beskrivelse

  Formålet med byggeblokken Matrikel er at beskrive, hvilke informationer der skal til for at beskrive en matrikel. Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved matrikler. Byggeblokken tager afsæt i Danmarks grunddataprogram. Scope for byggeblokken afspejler derfor grunddataprogrammets definitioner og formål, der har afsæt i gældende lov for det pågældende område.

  Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses på siden Byggeblok

  Ejer af byggeblok Matrikel

  Center for Digitalisering og Teknologi, KL.

  Overholdelse/compliance

  Matrikel er en del af Danmarks Grunddata, anvendes i en række af it-løsninger og udstilles som autoritative data på den fællesoffentlige datafordeler.

   

  Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken (ikke udtømmende)

  • Fast ejendom: Fast ejendom, hvorpå der er tinglyst rettigheder.
  • Bygning på fremmed grund: En bygning eller et teknisk anlæg, som er opført på, over eller under enten: En Samlet fast Ejendom med anden ejer end bygningen/anlægget eller et ikke-registreret areal, hvor hvor arealet har anden ejer end bygningen eller havet.
  • Ejerlejlighed: Lejlighed i en beboelsesejendom hvor hver enkelt lejlighed ejes særskilt og betragtes som selvstændig fast ejendom, mens de fælles dele og faciliteter ejes i fællesskab af en ejerforening.
  • Samlet fast ejendom: En vedvarende forening af et eller flere jordstykker som tilsammen udgør én ejendom.
  • Jordstykke: Areal på jordoverfladen som er registreret i Matriklen og afgrænset af matrikelskel.

  Objektmodel

  Link til webbaseret og klikbar udgave af objektmodellen for byggeblok Matrikel

  Matrikel objektmodel

   

   

  Informationsmodel

  Link til webbaseret og klikbar udgave af informationsmodellen for byggeblok Matrikel

  Matrikel v1.2.3 - Grunddata informationsmodel

   

  Livscyklus/Tilstandmodel 

  • Gældende: Angiver at versionen objektet er gældende.
  • Foreløbig: Angiver at versionen objektet er foreløbigt.
  • Historisk: Angiver at versionen objektet er historisk.
  • Ikke gennemført: Angiver at versionen objektet er historisk

  Ikke udfyldt for indeværende

   

  Målgruppe

  Forretnings og It-arkitekter i kommuner, KL og KOMBIT og Fagkontorer i KL

  Anvendelse og Anbefaling

  Generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se siden fælleskommunale byggeblokke.

  Strategisk ophæng

  Byggeblokken Matrikel anvendes i mange løsninger på tværs af det offentlige. Grunddataprogrammet for effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata er etableret som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

  Roadmap/Plan/Implementeringer af Matrikel

  Den fællesoffentlige datafordeler

  OIS.dk

   

  Liste over andre byggeblokke som denne byggeblok har en relation til:

  Sag – beskrivende faktorer vedr. hændelser for matrikler

  Beskrivelse af byggeblok Matrikel v.1.0 - Godkendt version efter møde i Arkitekturboard

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Peter Falkenberg

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3736

  E-mail: pfl@kl.dk