Gå til hovedindhold
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen
RA.Område: Tværgående
RA.Type: Arkitekturmål, -principper og regler

Arkitekturprincip 2: Arkitektur fremmer sammenhæng, innovation og effektivitet

Tilrettelæggelsen af arkitekturen i en løsning kan have implikationer for opgaveløsningen langt frem. Sammenhæng på sigt skal derfor tænkes ind fra start.

Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Arkitekturregler

  AR 2.1: Anvend og udbyg den fællesoffentlige rammearkitektur

  Digitaliseringsprojekter anvender den fællesoffentlige rammearkitektur og tilhørende referencearkitekturer, byggeblokke og specifikationer for at fremme sammenhæng, innovation og effektivitet.

  AR 2.2: Anvend åbne og internationale standarder

  Offentlige digitale løsninger i Danmark anvender internationale, åbne standarder og specifikationer for at udnytte fordelene ved global standardisering, fremme konkurrence, innovation, og lavere priser, samt sikre international interoperabilitet, især gennem fælleseuropæiske standarder.

  AR 2.3: Undgå afhængighed af leverandører og proprietære teknologier

  Offentlige myndigheder skal så vidt muligt undgå tekniske løsninger, der skaber bindinger til specifikke leverandører og til proprietære teknologier og produkter. Dette medvirker også til at udvikle et marked, hvor flere leverandører kan konkurrere om at levere systemer og services innovativt, billigt og fleksibelt til den offentlige sektor, og hvor der både er plads til standardløsninger og moduler fra flere leverandører baseret på åbne snitflader.

  AR 2.4: Byg forandringsparat med udgangspunkt i brugeren

  Offentlig digitalisering skal være værdiskabende og skabe rum for innovation og effektivisering. Derfor skal udviklingen af løsninger tilrettelægges, så der er optimale muligheder for at skabe nye løsninger på konkrete behov og for at tilpasse og udskifte løsninger, når de forretningsmæssige og brugernes behov eller de teknologiske muligheder skifter.

  AR 2.5: Stil data og løsninger til rådighed for private

  Offentlige data og it-services er aktiver, som i mange tilfælde kan skabe værdi for samfundet udover det oprindelige formål. Derfor bør de stilles til rådighed for private, hvor det er relevant og muligt.

  AR 2.6: Adskil det foranderlige fra det uforanderlige (FK)

  Når et forretningsområde analyseres, skal der lægges vægt på at adskille de dele af processerne, som ændrer sig ofte, fra de dele af processerne, som ændrer sig sjældent. Dette sikrer en robusthed over for eksempelvis lovændringer. I dag oplever kommunerne løsninger, hvis adskillelse af funktionalitet og data ikke er stringent, og hvor regler og data fx er indbygget i koden. Dette giver problemer ved ændringer i lovgivning og arbejdsprocesser, idet ændringer i systemerne må foretages gennem udviklingsarbejde.

  Print

  KL har udarbejdet to A1 plakater med de Fælleskommunale Arkitekturmål og de Fælleskommunale Arkitekturprincipper og -regler.

  HENT PLAKATERNE HER

  Kontakt

  Programleder

  Vibeke Normann

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3883

  E-mail: vno@kl.dk