Gå til hovedindhold
RA.Rammearkitektur
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen
RA.Område: Tværgående

Fælleskommunale arkitekturprincipper og -regler

De fælleskommunale arkitekturprincipper og -regler erstatter de tidligere fælleskommunale arkitekturprincipper og danner fundamentet for rammearkitekturen sammen med de fælleskommunale arkitekturmål.

Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Mere om arkitekturprincipperne

  Arkitekturprincipperne har som formål at understøtte og kommunikere den valgte retning i den fælleskommunale arkitekturstyring.

  Principper kan anvendes til at sikre konsistens og sammenhæng i beslutninger på tværs af projekter – som en vejledning, der anvendes til at træffe de konkrete beslutninger. Principperne er derimod ikke de faktiske beslutninger. Det enkelte princip skal altid vurderes ift. det enkelte projekt m.v., hvor de konkrete afgørelser træffes.

  Principper og regler kan anvendes til at vurdere overensstemmelsen mellem de konkrete beslutninger i kommunale it-projekter, road-maps og strategier og den overordnede retning og vision for kommunal it-udvikling. Der kan være gode grunde til at vælge at afvige i konkrete tilfælde, men afvigelsen bør altid forklares. Herved sikres, at arkitekturen overordnet bevæger sig i den ønskede retning, og at afvigelser vælges af vigtige strategiske og operationelle hensyn.

  Arkitekturprincipperne er en del af kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd, de indgår i Governanceprocessen for rammearkitekturen, og er desuden udgangspunktet for Arkitekturrapporter.

  I processen med revision af de fælleskommunale arkitekturprincipper stod det hurtigt klart, at de kommunale it-arkitekter havde et stort ønske om, at der fremover var færre hierarkier af principper at forholde sig til, idet de i dag kan opleve at skulle forholde sig til fællesoffentlige, fælleskommunale, domænespecifikke og eventuelt egne, kommunale arkitekturprincipper. Ud fra ønsket om, at det bliver mere overskueligt og operationelt for kommunerne at arbejde med arkitekturprincipper, var det naturligt at se på, om de reviderede fælleskommunale arkitekturprincipper kunne tage afsæt i de fællesoffentlige arkitekturprincipper og – regler i Introduktion til hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur | Fællesoffentlig Digital Arkitektur

  Referencegruppen kortlagde derfor, hvorvidt de fælleskommunale principper er helt eller delvist dækkede af de fællesoffentlige. Hvor de gældende fælleskommunale arkitekturprincipper havde et indhold, der ikke blev dækket af de fællesoffentlige regler, blev det kommunale princip tilføjet. Resultatet af denne 'mapning' af de gældende 17 fælleskommunale principper til de otte fællesoffentlige principper og tilhørende regler blev tilføjelsen af fire supplerende, specifikke fælleskommunale arkitekturregler.

  Akitekturprincipper

  Arkitekturprincip 1: Arkitektur styres på rette niveau efter fælles rammer
  Arkitekturprincip 2: Arkitektur fremmer sammenhæng, innovation og effektivitet
  Arkitekturprincip 3: Arkitektur og regulering understøtter hinanden
  Arkitekturprincip 4: Sikkerhed, privatliv og tillid sikres
  Arkitekturprincip 5: Processer optimeres på tværs
  Arkitekturprincip 6: Gode data deles og genbruges
  Arkitekturprincip 7: It-løsninger samarbejder effektivt
  Arkitekturprincip 8: Data og services leveres driftssikkert

  Download PDF-version af de fælleskommunale arkitekturprincipper

  Kontakt

  Programleder

  Vibeke Normann

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3883

  E-mail: vno@kl.dk