Gå til hovedindhold
RA.Type: Byggeblok
RA.Område: Børn og Unge
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen

Tilstand

Alt, hvad der kan observeres, måles, vurderes og sættes værdi på, kan beskrives ved hjælp af tilstande. Byggeblokken Tilstand kan derfor bruges til at beskrive og dokumentere hvordan noget tager sig ud på konkrete tidspunkter.

 • Læs op

Indhold

  Denne side omhandler forretningsbegrebet Tilstand, som er et forretningsbegreb som indgår i den fælleskommunale rammearkitektur og er beskrevet som en fælleskommunal byggeblok. Byggeblokken Tilstand kan anvendes i samspil med andre byggeblokke i rammearkitekturen og indgå som arkitekturbyggeblok i fx referencearkitekturer, anvendelsesmodeller  og andre forretningsspecifikke logiske modeller og arkitekturprodukter. Ofte vil anvendelsen af en byggeblok forudsætte af flere andre byggeblokke fra rammearkitekturen også tages i anvendelse, da der er tæt relation mellem mange af byggeblokkene i rammearkitekturen.  

  På denne side kan du læse mere om byggeblokken Tilstand, samt tilgå modeller, specifikation og detaljerede beskrivelser af byggeblokken.

  Alt, hvad der kan observeres, måles, vurderes og fremfindes viden om kan med byggeblokken Tilstand beskrives med en værdi. Byggeblokken Tilstand kan derfor bruges til at beskrive og dokumentere hvordan konkrete forhold tager sig ud på konkrete tidspunkter. Dette kunne eksempelvis være en borgers uddannelses-, sundheds-, social- eller beskæftigelsesmæssige tilstand. En tilstand kan beskrives på mange måder, eksempelvis i form af et tal (47), et bogstav (A), et ord (God), en sætning (Har brug for hjælp til rengøring) mfl.  Byggeblokken Tilstand skal være med til at give et fælles sprog og fælles forståelse af tilstande på tværs af den kommunale forretning, dette kan medvirke til fælles begrebsbrug i it systemer, samt nemmere udveksling af tilstande mellem it-systemer.

  Byggeblokken Tilstand, har en tæt relation til andre byggeblokke i den fælleskommunale rammearkitektur, herunder byggeblokken Observerbar Egenskab og Objekt, da disse to byggeblokke er med til at angive de forhold som der fremfindes tilstande omkring. Nedenstående tabel er en række eksempler som giver et indblik i hvad tilstande er og hvordan byggeblokkene Observerbar egenskab og Objekt er med til at fastlægge rammerne for tilstande.   

  Byggeblokken Tilstand kan bidrage til ensartet dokumentation af oplysninger og tilstande i it-systemer. Herudover kan byggeblokken Tilstand være med til at udgøre et fælles sprog ift. udveksling af data mellem flere parter. I et forretningsmæssigt eller fagligt perspektiv er ensartet dokumentation af tilstande vigtigt ift. at kunne sammenligne tilstande over tid, og derved følge udviklingen af konkrete forhold over tid. Eksempelvis er det vigtigt at kunne følge og sammenligne vandstanden i vandløb, søer og andet i Danmark, ift. at kunne forudse oversvømmeler og stigende vandstande.  

  Optimal udnyttelse af byggeblokken Tilstand kræver en form for klassifikationssystem, hvor de forskellige forhold som man ønsker at dokumentere tilstande om er redegjort for og beskrevet. 

  Her kan du tilgå og læse den fulde beskrivelse og specifikation af byggeblokken Tilstand

  Beskrivelse af byggeblok TIlstand v1.0 17.08.22.pdf

  Objektmodel

  Læsevejledning til modeller for Tilstand:

  Formålet med objektmodellen for byggeblokken Tilstand er at vise hvilke andre byggeblokke Tilstand har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Tilstand er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Tilstand. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Tilstand, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

  Link til webbaseret og klikbar udgave af objektmodellen for byggeblokken Tilstand

   Tilstand objektmodel

   

  Informationsmodel

  Link til webbaseret og klikbar udgave af informationsmodellen for byggeblokken Tilstand

  Tilstand informationsmodel

   

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Peter Thrane

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3553

  E-mail: pth@kl.dk