Gå til hovedindhold
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen

Føllesoffentlig referencearkitektur for Selvbetjening

Referencearkitektur for digital selvbetjening sætter pejlemærker for udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger generelt i den offentlige sektor. Referencearkitekturen skal understøtte udviklingen af bedre selvbetjeningsløsninger og af brugerrejser, der omfatter flere løsninger, og som eventuelt går på tværs af myndigheds- og ressortgrænser. Referencearkitekturen er udviklet i et fællesoffentligt samarbejde mellem flere myndigheder og interessenter.

Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Kort beskrivelse 

  Navn:

  Fællesoffentlig referencearkitektur for selvbetjening, version 1.0

  Type:

  Referencearkitektur

  Status:

  Færdig

  Gyldighed:

  Planlagt godkendelse på Arkitekturboardmøde 2019/Q3

  Målgruppe:

  Den primære målgruppe er arkitekter tilknyttet offentlige digitaliseringsprojekter, herunder enterprise-arkitekter, forretningsarkitekter, løsningsarkitekter, it-arkitekter m.v.
  Strategidelen henvender sig desuden til projektledere og beslutningstagere, herunder forretningsansvarlige, digitaliseringschefer, it-chefer, afdelings- og kontorchefer og andre med rollen som systemejer.

  Dokumentet er i sin helhed også relevant for leverandører, og det anbefales at de sætter sig grundigt ind i referencearkitekturen. 

  Formål:

  Referencearkitekturen skal understøtte udviklingen af bedre selvbetjeningsløsninger. Formålet er at kunne give brugerne en vellykket brugeroplevelse, således at de kan gennemføre selvbetjeningsforløb med et minimum af support fra de involverede myndigheder gennem andre kanaler.

  Referencearkitekturen skal bidrage til at skabe en fælles forståelse af forretningsarkitekturen, herunder de forvaltningsmæssige processer og begreber. Det vil sige fælles begreber for digital selvbetjening, der understøtter bedre dialog mellem myndigheder, herunder myndigheder der varetager infrastrukturkomponenter og portaler, og i forhold til leverandører i anskaffelsesprocesser.

  Beskrivelse:

  Referencearkitekturen præsenterer en fælles forståelse af selvbetjening, herunder beskrivelse, definition, sprog og omfang for selvbetjening. Den giver retningspile til de mange forskellige teknologier som kan realisere selvbetjening som sammenhængende brugerrejser både som enkelte selvbetjeningsforløb og som selvbetjeningskæder.

  Strategisk ophæng:

  Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016 – 2020, initiativ ’1.1 Sammenhængende digitale brugerrejser’

  Anvendelse og anbefaling:

  Referencearkitekturen har overordnet set to anvendelseskontekster: Standardiseringsprojekter, der skal identificere, udvælge og eventuelt udarbejde fælles standarder, samt løsningsprojekter, der har til opgave at udvikle selvbetjeningsløsninger.

  I forhold til standardiseringsprojekter anvendes referencearkitekturen til at udpege standarder, der understøtter skabelsen af sammenhængende, effektive, sikre og brugervenlige løsninger på tværs af sektorer, nationalt og transnationalt. Referencearkitekturen fokuserer på at rammesætte, kravsætte og vejlede fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger, domæneløsninger og enkelte myndigheders selvbe-tjeningsløsninger.

  I forhold til løsningsprojekter anvendes referencearkitekturen i forbindelse med konceptualisering af løsningsarkitektur og kravspecificering. Den kan fx også anvendes i forbindelse med specificering af standardiserede snitflader mellem systemer, der skal kunne arbejde sammen, for så vidt at løsningen indeholder komponenter og services, der er omfattet af referencearkitekturen. Referencearkitekturen anviser ikke i detaljer, hvordan løsninger skal bygges, men fastlægger overordnede rammer og peger på områder for fælles standarder for løsninger.

  Referencearkitekturen er udarbejdet under det fællesoffentlige digitaliseringsprogram, hvilket betyder at dets formelle gyldighed, kun gælder og er et krav for fællesoffentlige projekter. Det anbefales dog at fælleskommunale- og kommunale projekter, løsninger mfl. bør orientere og forholde sig til referencearkitekturen, hvis det vurderes som relevant og indenfor scope. Referencearkitekturen bør derfor anvendes hvor det findes relevant. Eventuelle fravalg ift. at følge og anvende referencearkitekturen, hvis den er relevant, bør begrundes og dokumenteres.

  Roadmap/Plan:

  Der foreligger ingen roadmap for videreudvikling af version 1.0

  Sammenhæng til andre arkitektur produkter:

  Overholdelse/Compliance:

  Ingen identificerede standarder

   

  Link til den fællesoffentlige referencearkitektur for selvbetjening

  Kontakt

  Chefkonsulent og it-arkitekt

  Torben Mathisen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3485

  E-mail: toma@kl.dk