Gå til hovedindhold
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen

Fællesoffentlig referencearkitektur for deling af data og dokumenter

Referencearkitektur for deling af data og dokumenter sætter pejlemærker for videregivelse af data. Den definerer de centrale begreber, roller og funktioner for to overordnede forretningsmønstre for videregivelse af data og for hvert af disse tre grundlæggende mønstre for implementering af tekniske løsninger. Referencearkitekturen er udviklet i et fællesoffentligt samarbejde mellem flere myndigheder og interessenter, og vedligeholdes som en del af den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA)

Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Kort beskrivelse 

  Navn:

  ’Fællesoffentlig referencearkitektur for deling af data og dokumenter, version 1.0’

  Type:

   ’Referencearkitektur’

  Status:

  ’Færdig’

  Målgruppe:

  ’Den primære målgruppe er arkitekter tilknyttet offentlige digitaliseringsprojekter, herunder enterprise-arkitekter, forretningsarkitekter, løsningsarkitekter, it-arkitekter m.v.
  Strategidelen henvender sig desuden til projektledere og beslutningstagere, herunder forretningsansvarlige, digitaliseringschefer, it-chefer, afdelings- og kontorchefer og andre med rollen som systemejer.

  Dokumentet er i sin helhed også relevant for leverandører, og det anbefales at de sætter sig grundigt ind i referencearkitekturen.

  Formål:

  Det overordnede formål med denne referencearkitektur er at understøtte offentlig digitalisering i regi af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Derudover kan referencearkitekturen anvendes generelt i projekter i både offentlige og private digitaliseringsinitiativer.

  Referencearkitekturens formål er mere specifikt at understøtte it-arkitekter der har til opgave at kravspecificere og designe løsninger. Referencearkitekturen kan anvendes som vejledning og reference i udarbejdelse af løsningsdesign, der involverer deling af data, særligt med henblik på valg af implementeringsmønstre. Referencearkitekturen understøtter således systemudvikling ved at indskrænke udfaldsrummet for løsninger, opsamle best practice samt at indlejre compliance-understøttelse for GDPR, eIDAS m.m.

  Beskrivelse:

  Referencearkitekturen beskriver fælles begreber og sammenhænge, der er væsentlige for at forstå og arbejde med design og implementering af løsninger, der involverer deling af data dokumenter. Referencearkitekturen beskriver grundlæggende forretningsmønstre for videregivelse af data, herunder relaterede implementeringsmønstre samt tekniske integrationssnitflader.

  Referencearkitekturen definerer begreber og procesmønstre der anvendes og/eller uddybes i øvrige FDA-produkter som:

  • Referencearkitektur for hændelser
  • Referencearkitektur for selvbetjening
  • Retningslinjer for webservices

  Der er derudover en tæt kobling til Referencearkitekturen for brugerstyring og udvalgte begreber fra førnævnte indgår som en del af denne referencearkitektur.

  Strategisk ophæng:

  Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016 – 2020, initiativ ’8.1 Gode data og effektiv datadeling’

  Kommunal anvendelse og anbefaling:

  Referencearkitekturen er udarbejdet under det fællesoffentlige digitaliseringsprogram, hvilket betyder at dets formelle gyldighed, kun gælder og er et krav for fællesoffentlige projekter. Det anbefales dog at fælleskommunale- og kommunale projekter, løsninger mfl. bør orientere og forholde sig til referencearkitekturen, hvis det vurderes som relevant og indenfor scope af det gældende projekt mfl. Referencearkitekturen bør derfor anvendes hvor det findes relevant. Eventuelle fravalg ift. at følge og anvende referencearkitekturen, hvis den er relevant, bør begrundes og dokumenteres.

  Roadmap/Plan:

  Der foreligger ingen roadmap for videreudvikling af version 1.0

  Overholdelse/Compliance:

  Ingen identificerede standarder

   

   

  Link til referencearkitekturen for deling af data og dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Peter Falkenberg

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3736

  E-mail: pfl@kl.dk