Gå til hovedindhold

Referencearkitekturer

En referencearkitektur definerer og beskriver arkitekturvalg og arkitekturrammer for et specifikt forretningsområde, ved at udpege principper, retningslinjer og standarder for udviklingen af it-løsninger indenfor området. Nedenfor kan du læse mere om specifikke fælleskommunale og fællesoffentlige referencearkitekturer, som kan have indflydelse på fælleskommunal og kommunal it-udvikling.

 • Læs op

Indhold

  Referencearkitekturer optaget i den fælleskommunale rammearkitektur

  Referencearkitektur for Observation og Måling

  Fokus på ensartet opsamling og dokumentation af data om naturen, miljøet og klimaet, med henblik på udveksling, sammenstilling og anvendelse af data på tværs af fagligheder

  Fællesoffentlig referencearkitektur for deling af data og dokumenter

  Referencearkitektur for deling af data og dokumenter sætter pejlemærker for videregivelse af data. Den definerer de centrale begreber, roller og funktioner for to overordnede forretningsmønstre for videregivelse af data og for hvert af disse tre grundlæggende mønstre for implementering af tekniske løsninger. Referencearkitekturen er udviklet i et fællesoffentligt samarbejde mellem flere myndigheder og interessenter, og vedligeholdes som en del af den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA)

  Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring

  Referencearkitektur for brugerstyring sætter pejlemærker for sammenhængende, effektiv og sikker brugerstyring på tværs af domæner, nationalt og transnationalt. Den viser hvordan, man indretter løsninger, så systemer understøttet af én sikkerhedsløsning kan kommunikere med systemer og tjenester understøttet af en anden sikkerhedsløsning. Referencearkitekturen er udviklet i et fællesoffentligt samarbejde mellem flere myndigheder og interessenter.

  Føllesoffentlig referencearkitektur for Selvbetjening

  Referencearkitektur for digital selvbetjening sætter pejlemærker for udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger generelt i den offentlige sektor. Referencearkitekturen skal understøtte udviklingen af bedre selvbetjeningsløsninger og af brugerrejser, der omfatter flere løsninger, og som eventuelt går på tværs af myndigheds- og ressortgrænser. Referencearkitekturen er udviklet i et fællesoffentligt samarbejde mellem flere myndigheder og interessenter.

  Fællesoffentlig referencearkitektur for tværgående digitalt overblik for borgere og virksomheder

  Referencearkitekturens overordnede formål er at bidrage til at skabe værdifulde, pålidelige og ensartede data om dansk natur, miljø og Klima. Data om dette udgør et værdifuldt grundlag, som kan anvendes til at understøtte fremtidige målsætninger og udfordringer på tværs af natur- miljø- og klimaområdet. Referencearkitekturens formål er at data bliver en ressource som kan anvendes bredt på tværs af fagligheder, ved at gøre det nemmere at dataudveksle og sammenstille data.

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Rune Reimann Petersen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3171

  E-mail: rurp@kl.dk