Gå til hovedindhold

Fællesoffentlig referencearkitektur for tværgående digitalt overblik for borgere og virksomheder

Referencearkitekturens overordnede formål er at bidrage til at skabe værdifulde, pålidelige og ensartede data om dansk natur, miljø og Klima. Data om dette udgør et værdifuldt grundlag, som kan anvendes til at understøtte fremtidige målsætninger og udfordringer på tværs af natur- miljø- og klimaområdet. Referencearkitekturens formål er at data bliver en ressource som kan anvendes bredt på tværs af fagligheder, ved at gøre det nemmere at dataudveksle og sammenstille data.

Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Kort beskrivelse

  Navn:

  Fællesoffentlig referencearkitektur for tværgående digitalt overblik for borgere og virksomheder, version 1.0

  Type:

  Referencearkitektur

  Status:

  Færdig

  Målgruppe:

  Den primære målgruppe er arkitekter tilknyttet offentlige digitaliseringsprojekter som har til formål at kravspecificere og designe løsninger, herunder enterprise-arkitekter, forretningsarkitekter, løsningsarkitekter, it-arkitekter m.v.
  Strategidelen henvender sig desuden til projektledere og beslutningstagere, herunder forretningsansvarlige, digitaliseringschefer, it-chefer, afdelings- og kontorchefer.

  Dokumentet er i sin helhed også relevant for leverandører, og det anbefales at de sætter sig grundigt ind i referencearkitekturen.

  Formål:

  Det overordnede formål med denne referencearkitektur er at understøtte udviklingen af offentlige digitale overbliksløsninger for borgere og virksomheder. Referencearkitekturens formål er derudover at skabe mere gennemsigtighed for borgere og virksomheder i egne sager, ydelser, frister og andre data, som indgår samspillet mellem den enkelte borger eller virksomhed og den offentlige sektor. Scopet for denne referencearkitektur er digitale overblik, der indeholder data på tværs af domæner og på tværs af relevante myndigheder og eventuelle private aktører.

  Beskrivelse:

  Referencearkitektur giver en fælles beskrivelse på konceptuelt niveau af de begreber og sammenhænge, der er væsentlige for at forstå og arbejde med det konkrete design og implementering af løsninger, der viser tværgående digitale overblik. Referencearkitekturen er med til at opsætte fælles arkitekturrammerne for, at der på tværs af den offentlige sektor kan tilbydes henholdsvis bedre digitale borgervendte og virksomhedsvendte overbliksløsninger over relevante data, som vedrører den enkelte borger eller virksomhed, og som det offentlige ligger inde med. Det kan fx være overblik over egne sager, ydelser, betalinger, frister, aftaler og lignende data, som er direkte relevante for den enkelte borger eller virksomhed.

  Referencearkitekturen understøtter derudover realiseringen af initiativet Mit Overblik i den fællesoffentlige digitaliseringspagt og Virksomhedsoverblik i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Referencearkitekturen skal dels anvendes til at støtte initiativerne med den konkrete løsningsudvikling, herunder udvikling af fællesoffentlig arkitektur, standarder og komponenter, samt støtte de myndigheder og deres leverandører, som skal bidrage med data eller vise overblik på egne udstillingsplatforme. Denne referencearkitektur indgår i tæt sammenhæng med de øvrige referencearkitekturer i den fællesoffentlige digitale rammearkitektur (FDA).

  Strategisk ophæng:

  Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016 – 2020, initiativ 1.3 Overblik over egne sager og ydelser

  Kommunal anvendelse og anbefaling:

  Referencearkitekturen er udarbejdet under det fællesoffentlige digitaliseringsprogram, hvilket betyder at dets formelle gyldighed, kun gælder og er et krav for fællesoffentlige projekter. Det anbefales dog at fælleskommunale- og kommunale projekter, løsninger mfl. bør orientere og forholde sig til referencearkitekturen, hvis det vurderes som relevant og indenfor scope af det gældende projekt mfl. Referencearkitekturen bør derfor anvendes hvor det findes relevant. Eventuelle fravalg ift. at følge og anvende referencearkitekturen, hvis den er relevant, bør begrundes og dokumenteres.

  Roadmap/Plan:

  Der foreligger ingen roadmap for videreudvikling af version 1.0

  Overholdelse/Compliance:

  Ingen identificerede standarder

  Referencer: 

  Læs mere digitaliseringsstyrelsens hjemmeside: Referencearkitektur for tværgående digitalt overblik

   

  Link til den fællesoffentlige referencearkitektur for tværgående digitalt overblik for borgere og virksomheder

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Rune Reimann Petersen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3171

  E-mail: rurp@kl.dk