Gå til hovedindhold

Kommunernes Teknologipartnerskab: Frigiv tid og løft velfærden med løsninger, der virker

I partnerskabet sætter vi skub i din kommunes digitale omstilling. Gennem et forløb på 1,5 år vil eksperter hjælpe kommuner i mål med løsninger, der har frigivet tid og løftet velfærden i andre kommuner.

Vi står i kommunerne over for store udfordringer de kommende år med mangel på arbejdskraft og et stigende antal ældre borgere.

En del af løsningen er, at vi bliver bedre til at bruge ny teknologi og digitale løsninger til at frigive hænder og sikre en god service.Men teknologi er ikke et quick-fix. Implementering er svært, og der kan være mange årsager til, at man ikke lykkes med at skabe værdi med teknologierne.I Kommunernes Teknologipartnerskab får I hjælp til at komme helt
i mål med at implementere konkrete teknologier, som, der er dokumentation for, sparer tid og løfter borgernes velfærd i de kommuner, der har taget løsningerne i brug.

I Teknologipartnerskabet arbejder vi med:

  • Skærmbesøg i ældreplejen, som et alternativ til fysiske besøg

  • Digitalt understøttet træning for borgerne, som udskyder eller mindsker behovet for pleje

  • Automatisering af administrative opgaver, som sparer tid og erstatter trivielle, manuelle arbejdsprocesser

I kommer til at stå på erfaringerne fra kommuner, som er kommet succesfuldt i mål. I får et netværk af kommuner, som står foran samme opgave som jer. I får sparring fra konsulenter, der er eksperter i teknologierne og den gode implementering.

MED PARTNERSKABET FÅR KOMMUNERNE: 

  • Hjælp til reel forandring, som løfter velfærden og frigør tid hos medarbejdere.

  • En styrket fælles indsats på tværs af fagområder og digitaliseringsfaglighed.

  • Sat fokus på hele ledelseskæden og strategiske og styringsmæssige greb, der skal forankre den digitale transformation.

  • Metoder til at arbejde systematisk med digitale og teknologiske løsninger, som frigiver ressourcer og skaber værdi.

Relaterede nyheder