Gå til hovedindhold

KL/KOMBIT Metodehåndbøger

Her finder du fire metodehåndbøger udviklet af KL/KOMBIT om hhv. begrebs- og informationsmodeller, processer, forretningsbeslutninger og forretningsregler samt use cases.

 • Læs op

Indhold

  Metodehåndbøger

  Denne metodebog er udarbejdet i samarbejde mellem Udbetaling Danmark, KL og KOMBIT. Samarbejdet sikrer, at kommunikationen mellem de tre parter på begrebs- og informationsmodelområdet vil være optimalt ved at bruge den samme metode. Samtidige sikrer det en ensartet kommunikation med eksterne leverandører af løsninger til kommunerne.

  Metodehåndbogen indeholder tre dele, der kan læses uafhængigt af hinanden. For at opnå denne uafhængighed vil der være passager, der går igen i definitionerne i begrebs- og informationsafsnittene.

  Begrebs- og informationsmodeller er det forretningsmæssige grundlag for it-systemets logiske og fysiske datamodeller og i sidste ende for opbygningen af systemets database og snitflader.

  Udbetaling Danmark, KOMBIT og KL udarbejder begrebs- og informationsmodeller, og it-leverandøren udarbejder logiske og fysiske datamodeller.

  Metodehåndbog for begrebs- og informationsmodeller

   

  Formålet med denne metodehåndbog er at give en introduktion til, hvordan KL og KOMBIT udarbejder og benytter procesmodellering. Der er i udgangspunktet mange måder at procesmodellere på, men for at sikre ensartet kvalitet af procesmodeller og kravspecifikationer i KL og KOMBIT, er det essentielt, at modelleringen altid udføres efter samme metode.

  Denne metodehåndbog er udarbejdet i samarbejde mellem KL og KOMBIT. Samarbejdet skal sikre, at KL og KOMBIT modellerer og kommunikerer ensartet og samtidige sikrer, at der er en ensartet kommunikation med eksterne Leverandører af Løsningerne til Kommunerne.

  Metodehåndbogen indeholder to dele. En del, der beskriver processerne, og en del, der beskriver, hvordan det dokumenteres i QualiWare.

  Processer er en del af arkitekturreolen og ligger som en del af den logiske forretning. KOMBIT/KL udarbejder procesoverblikket, forretningsprocesser samt arbejdsgangene. Leverandørerne skal udarbejde Workflows.

  Metodehåndbog for processer

  Denne metodehåndbog er udarbejdet i samarbejde mellem KL og KOMBIT og er en vejledning til modellering af forretningsregler. Samarbejdet skal sikre, at KL og KOMBIT modellerer og kommunikerer ensartet og samtidige sikrer, at der er en ensartet kommunikation med eksterne leverandører af løsningerne til kommunerne.

  Metodehåndbogen indeholder to dele. En del der beskriver beslutningsmodelleringen af forretningsregler og en del der beskriver, hvordan det dokumenteres i QualiWare.

  Beslutningsmodelleringen af forretningsregler modellerer ud fra metoden angivet i The Decision Model (Beslutningsmodellen). I forhold til BPMN procesmodellering og UML begrebsmodellering, som KL/KOMBIT har stor erfaring med, er der ikke den samme ballast af erfaring at trække på i forhold til hverken beslutningsmodellen eller regelmodellering.

  Beslutningsmodelleringen af forretningsregler er en del af arkitekturreolen og ligger som en del af den logiske forretning.

  Metodehåndbog for forretningsbeslutninger og forretningsregler

  Denne metodebog er udarbejdet for at skabe en ens metode for brugen af use cases i KOMBIT. Ens metoder vil både fremme genbrug af eksisterende use cases samtidige med, at det vil sikre en ensartet kommunikation med eksterne leverandører af løsninger til kommunerne.

  Use cases benyttes til at beskrive den fremtidige løsnings funktionalitet. Use case i KOMBIT er forretnings use cases og dermed det forretningsmæssige grundlag for it-systemets funktionalitet.

  KOMBIT udarbejder use cases og it-leverandøren udarbejder system use cases og eventuelt user stories. Hierarkiet i modellerne ses i Informationssøjlen på figuren nedenfor.

  Metodehåndbog for use cases