Gå til hovedindhold

Statusangivelser på indhold i rammearkitekturen

Et element i den fælleskommunale rammearkitektur, uagtet om det er en referencearkitektur eller en byggeblok, gennemgår typisk en modning fra idé til at elementet er i en sådan tilstand, at det kan godkendes til optagelse i den fælleskommunale rammearkitektur som en del af enten optaget i rammearkitekturen eller rammearkitekturens laboratorium. I løbet af denne modning vil der skulle ske et arbejde med at konkretisere idéen, udvikle, teste og afprøve elementet i pilotprojekter, dialog med interessenter m.m.

 • Læs op

Indhold

  Modning af rammearkitektur-elementer

  Der arbejdes derfor med seks kategorier af status for elementer i den fælleskommunale rammearkitektur: Koncept, udvikling, godkendt, optaget, udfases* og udfaset:

  Kategori:

  Beskrivelse:

  Kandidat Elementet er identificeret og er kandidat til at indgå i den fælleskommunale rammearkitektur.
  Udvikling Elementet er under udvikling, videreudvikling eller skal vurderes i forhold til egnethed, hvis det allerede eksisterer. Dette omfatter også afprøvning og ”servicetjek”.
  Færdig Elementet er godkendt som færdigt og klar til anvendelse ved beslutning i det forum, som er ansvarligt for projektet (fx en styregruppe eller projektgruppe).
  Optaget Elementet er optaget i den fælleskommunale rammearkitektur ved beslutning i Arkitekturboardet eller i It-Arkitekturråd
  Udfases Elementet ikke længere anbefales anvendt fremadrettet ved beslutning i Arkitekturboardet eller i It-Arkitekturråd
  Udfaset Elementet er udfaset men dokumentationen bibeholdes til reference for tidligere implementeringer mv.

  Ovenstående statusangivelse er baseret på Modellen for modning af FDA rammearkitektur-elementer, beskrevet i Vejledning til FDA Rammearkitektur

  *) Baseret på Model for modning af FDA-elementer i Vejledning til FDA Rammearkitektur, Udkast fra Digitaliseringsstyrelsen, Januar 2018

  Elementers færdighedsgrad

  I rammearkitekturen bruges nedenstående stadier til at illustrere i hvilken grad et element er beskrevet:

  Stadie:

  Beskrivelse:

  Identificeret Elementet er identificeret, når et projekt har behov for den og behovet er beskrevet i kort form
  Beskrevet Elementet er fuldt beskrevet, når indhold er beskrevet incl. afhængighed af andre elementer 

  Styring af den fælleskommunale rammearkitektur

  Den fælleskommunale arkitekturstyring og rammearkitekturen er forankret i Kommunernes It-Arkitekturråd. Arkitekturboardet er ansvarlig for at træffe beslutninger vedr. nye eller ændrede arkitekturprodukter i rammearkitekturen fx. principper, byggeblokke mv., samt mindre ændringer af rammearkitekturens struktur, fx.. på INFO for rammearkitekturen

  Governanceproces for den fælleskommunale rammearkitektur

  Om statusangivelser

  Kommunernes It-Arkitekturråd

  Kontakt

  Chefkonsulent og it-arkitekt

  Torben Mathisen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3485

  E-mail: toma@kl.dk