Gå til hovedindhold
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen
RA.Område: Tværgående
RA.Type: Arkitekturmål, -principper og regler

AR 3.1: Tag højde for juridiske bindinger i forhold til deling og genbrug af data og it-løsninger

Arkitektur sikrer overholdelse af reguleringer, adresserer juridiske udfordringer i processer, datadeling og it-genbrug, og foreslår løsninger. Digitalisering åbner for nye måder at optimere offentlig sektor og lovgivning, hvilket kræver tilpasning af arkitekturen for at udnytte disse muligheder.

 • Læs op

Indhold

  Arkitekturregel

  Arkitekturarbejdet sikrer, at gældende regulering overholdes, identificerer problemstillinger vedr. juridiske bindinger i forhold til tværgående processer, datadeling og genbrug af it-løsninger samt giver løsningsforslag til disse problemstillinger.

  Digitale løsninger skal følge loven, men som følge af digitaliseringen opstår også nye muligheder for at indrette den offentlige sektor på en mere hensigtsmæssig måde eller at regulere på en bedre måde. Derfor skal arkitekturen også anvendes til at udvikle nye og bedre muligheder for regulering og lovgivning.

  Det betyder at:

  • Projekter sikrer, at der er taget højde for gældende dansk lovgivning, herunder forvaltningsloven, arkivloven og relevant EU-regulering.
  • Projekter identificerer som led i arkitekturarbejdet problemstillinger i forhold til datadeling og genbrug af data og it-services samt opstiller løsningsforslag, der sikrer, at forretnings- og it-arkitekturen overholder juridiske bindinger, og hvor det er relevant, opstiller forslag til ændring af disse.
  • Kommunerne har mulighed for at benytte KL’s forhandlingsposition i forhold til lovarbejdet*.

  *) Kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitekturprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen

  Arkitekturreglen i praksis

  Kommunerne kan benytte KL’s forhandlingsposition i forhold til lovarbejde og økonomiaftaler ved at sende forslag til lovændringer/lovtilpasninger til det relevante kontor i KL, så forslagene kan indgå i den løbende interessevaretagelse.

  I udviklingen af it-understøttelse af den kommunale forretning, er det vigtigt ikke kun at se på lovgivningen som en begrænsning, men også som en afgrænsning og et mulighedsrum. Vi skal med andre ord indtænke de muligheder som lovgivningen giver. Lovgivning og øvrige regler er en forudsætning for den kommunale forretning, idet kommunen skal have hjemmel til alle aktiviteter.

  Vejledning/Metode

  KL Blanketsamling (KLB): Blanketstandarderne er kommunens garanti for, at meget af det daglige arbejde med borgerne er baseret på korrekt og fyldestgørende information og overholder gældende lovgivning.KL Emnesystematik (KLE): Journalisering er et vigtigt fundament for sikring af kommunens dokumentation og vidensdeling, hvad enten sager og dokumenter opbevares på digital form (i ESDH systemer) eller på papir. KL Emnesystematik tilstræber til enhver tid at reflektere den del af den danske lovgivning, der omfatter den kommunale forvaltning.KL Forretningsviden (KLF): Lovmedholdelige kommunale processer og arbejdsgange baseret på KL's blanketsamling. 

  Eksempler

  Generel Data Protection Regulation (GDPR)Arkivloven  Databeskyttelsesloven 

  Læs også/Links

  Digitaliseringsklar lovgivning: Læs mere om digitaliseringsklar lovgivning på Digitaliseringsstyrelens hjemmeside.Vejledning om digitaliseringsklar lovgivningKL/KOMBIT videncenter om databeskyttelse og juraBeskrivelse af arkitekturreglen fra Digitaliseringsstyrelsen