Gå til hovedindhold

Klassifikationer

Den fælleskommunale rammearkitektur understøtter udbredelsen af fælleskommunale klassifikationer ved at udstille et katalog over klassifikationer, som kommunerne anvender og ønsker at dele med hinanden.

 • Læs op

Indhold

  Klassifikationer og rammearkitektur

  Den fælleskommunale rammearkitektur skal fremover understøtte udbredelse af lokale og fælles klassifikationer ved at udstille et overblik over klassifikationer, som kommunerne bruger og deler med hinanden. Det besluttede kommunerne, KL og KOMBIT på møde i Arkitekturboard d. 21. oktober 2020. 

  Klassifikationer er datastandarder, der skaber sammenhæng og øger genbrug i kommunerne. Genbrug af klassifikationer sparer dobbeltarbejde og skaber grundlag for sammenhængende digitale løsninger og tværgående kortlægning og analyse, samt øget datakvalitet.

  Den fælleskommunale rammearkitektur gør det lettere for kommunerne og deres leverandører at anvende fælles klassifikationer i digitale løsninger. Kommunerne kan ved anskaffelse af it-systemer henvise til autoritative klassifikationer og snitflader og lettere håndhæve, at leverandøren overholder kravene i indkøbsaftalen.

  Klassifikationer i rammearkitekturen

  Titel

  Fælles Faglige Begreber – Fælleskommunalt indsatskatalog v. 2.00

  Beskrivelse

  Fælles og klassificerede begreber mellem myndighed og drift på det specialiserede socialområde for voksne. Anvendes ifm. dokumentationsopgaver under sagsbehandling og levering af sociale indsatser, så der etableres fælles sprog og produktion af strukturerede data.

  Ejer

  Kontor for Socialpolitik, KL

  Kontaktpunkt

   

  Bidragsyder(e)

  Socialstyrelsen

  Anvendelsesområde

  Social & Sundhed – Social

  Dokumentation

  www.kl.dk/ffb

  www.socialebegreber.dk 

  Standard
  -

  Licens

  Definitioner og beskrivelser ligger frit tilgængeligt. Kodede klassifikationer hentes fra klassifikationsservicen HealthTerm og kræver, at it-leverandøren har en licens.

  Format

  -

  Opdateringsfrekvens

  Halvårligt

  Versionsnummer

  Version 2.00

  Seneste ændringsdato

  Marts 2020

  Titel

  Fælles Faglige Begreber – Fælleskommunalt funktionsevnekatalog v. 3.00

  Beskrivelse

  Fælles og klassificerede begreber mellem myndighed og drift på det specialiserede socialområde for voksne. Anvendes ifm. dokumentationsopgaver under sagsbehandling og levering af sociale indsatser, så der etableres fælles sprog og produktion af strukturerede data.

  Ejer

  Kontor for Socialpolitik, KL

  Kontaktpunkt

   

  Bidragsyder(e)

  Socialstyrelsen

  Anvendelsesområde

  Social & Sundhed – Social

  Dokumentation

  www.kl.dk/ffb

  www.socialebegreber.dk

  Standard

  -

  Licens

  Definitioner og beskrivelser ligger frit tilgængeligt. Kodede klassifikationer hentes fra klassifikationsservicen HealthTerm og kræver, at it-leverandøren har en licens.

  Format

  -

  Opdateringsfrekvens

  Halvårligt

  Versionsnummer

  Version 3.00

  Seneste ændringsdato

  Marts 2020

  Titel

  KL Emnesystematik (KLE)

  Beskrivelse

  KL Emnesystematik (KLE) er en retskildebaseret kommunal taksonomi, der bruges til at registrere de kommunale opgaver (emner) og forvaltningshandlinger. KL Emnesystematik tilstræber til enhver tid at reflektere den del af den danske lovgivning, der omfatter den kommunale forvaltning.

  Ejer

  Center for Digitalisering og Teknologi, KL

  Kontaktpunkt

   

  Bidragsyder(e)

  Socialstyrelsen

  Anvendelsesområde

  -

  Dokumentation

  www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/arbejdsgange-forretningsviden-og-informationshaandtering/kl-emnesystematik-kle/

  Standard

  Forholder sig ikke til andre standarder.

  Licens

  Abonnement

  Format

  XML

  Opdateringsfrekvens

  Kvartalsvis

  Versionsnummer

  2020-02-01

  Seneste ændringsdato

  Februar 2020

  Titel

  Fælles Sprog 3 

  Beskrivelse

  Fælles og klassificerede begreber til anvendelse på det kommunale Sundheds- og Ældreområde. FSIII anvendes i forbindelse med:

  • dokumentation i borgerens omsorgsjournal
  • dokumentation af den kommunale opgaveløsning
  • dokumentation af levering af indsatser

  med det formål af etablere et fælles sprog samt en produktion af strukturerede og klassificerede data på lakalt og fælleskommunalt plan.

  Ejer

  KOMBIT

  Kontaktpunkt

   

  Bidragsyder(e)

  Center for Sundheds – og Socialpolitik

  Anvendelsesområde

  Social & Sundhedsområdet 

  Dokumentation

  Fælles Sprog III | KOMBIT

  Forside (fs3.nu) 

  Licens

  Definitioner og beskrivelser ligger tilgængeligt, uden betaling. Kodede klassifikationer udstilles ved og kan hentes fra klassifikationsservicen HealthTerm og dette kræver at IT-leverandøren har en licens

  Format

  XML, OIO XML og JSON – som indgår i FHIR profileringen og rapporteringsformater.

  Opdateringsfrekvens

  Endnu ikke fastlagt – angiveligt kvartalsvis

  Versionsnummer

  FSIII Version 1.6

  På baggrund af erfaringer fra implementeringen og ibrugtagningen af FSIII i flere kommuner har der i FSIII været behov for nogle justeringer. Metodehåndbogen har gennemgået en revision på baggrund af justeringerne. De fleste afsnit er blevet omformuleret eller kortet ned for at gøre metoden tydeligere, men der er grundlæggende ikke ændret på metoden som følge af revisionen.

  Seneste ændringsdato

  Januar 2019

  Optagelse i den fælleskommunale rammearkitektur

  Klassifikationer kan indstilles til optagelse i den fælleskommunale rammearkitektur. Kandidater vurderes af KL og KOMBITs it-arkitekter og fagansvarlige medarbejdere ud fra deres modenhed, udbredelse og potentiale. 

  Udnyttelse af den fælleskommunale infrastruktur

  Kommuner og deres leverandører kan som noget nyt anmelde metadata om de klassifikationer, de anvender i deres digitale løsninger, via brugergrænsefladen i det fælleskommunale klassifikationssystem. Det er disse metadata, der udstilles i KL og KOMBITs overblik over klassifikationer.

  Den samme brugergrænseflade kan fortsat også bruges til at oprette og vedligeholde klassifikationer, foretage mapning mellem klassifikationer og definere sortimenter.

  Udnyttelse af den fælleskommunale infrastruktur sparer ressourcer og understøtter vedligeholdelse, deling og genbrug af klassifikationer på tværs af kommunerne.

  Proces for anmeldelse og optagelse af klassifikationer

  Læs mere om hvordan du anmelder klassifikationer til optagelse i rammearkitekturen

  Proces for anmeldelse og optagelse af klassifikationer

  Metamodel for klassifikationer

  Metamodel for Klassifikation beskriver de relevante metadata, baseret på den danske anvendelsesprofil til beskrivelse af datasæt og datakataloger DCAT-AP-DK 2.0, der dokumenteres med henblik på udstilling af et katalog over klassifikationer, som kommunerne anvender og ønsker at dele med hinanden.

  Metamodel for klassifikation

  Læs mere om hvilke metadata klassifikationerne i rammearkitekturen opmærkes med

  Metamodel for klassifikation

  Kontakt

  It-arkitekt

  Jakob Eiby

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3890

  E-mail: jaei@kl.dk