Rammearkitektur Indhold i rammearkitekturen

Klassifikationer

Den fælleskommunale rammearkitektur understøtter udbredelsen af fælleskommunale klassifikationer ved at udstille et katalog over klassifikationer, som kommunerne anvender og ønsker at dele med hinanden.

Klassifikationer og rammearkitektur

Den fælleskommunale rammearkitektur skal fremover understøtte udbredelse af lokale og fælles klassifikationer ved at udstille et overblik over klassifikationer, som kommunerne bruger og deler med hinanden. Det besluttede kommunerne, KL og KOMBIT på møde i Arkitekturboard d. 21. oktober 2020

Klassifikationer er datastandarder, der skaber sammenhæng og øger genbrug i kommunerne. Genbrug af klassifikationer sparer dobbeltarbejde og skaber grundlag for sammenhængende digitale løsninger og tværgående kortlægning og analyse, samt øget datakvalitet.

Den fælleskommunale rammearkitektur gør det lettere for kommunerne og deres leverandører at anvende fælles klassifikationer i digitale løsninger. Kommunerne kan ved anskaffelse af it-systemer henvise til autoritative klassifikationer og snitflader og lettere håndhæve, at leverandøren overholder kravene i indkøbsaftalen.

Klassifikationer optaget i rammearkitekturen

 

Titel: Fælleskommunalt indsatskatalog 

Beskrivelse: Det Fælleskommunale indsatskatalog er en del af Fælles faglige begreber (FFB). Med et fælleskommunalt indsatskatalog bliver det muligt at opnå en fælles sprogramme på tværs af landets kommuner omkring, hvilke indsatser som sættes i gang over for borgeren, samt hvad disse indsatser indeholder. På den måde styrkes både den mono- og tværfaglige kommunikation på tværs af fagligheder og kommuner. Begreberne i det fælleskommunale indsatskatalog er klassificeret, det vil sige, at begreberne er definerede og har én konkret betydning. Brugen af klassificerede begreber er med til at sikre en fællesforståelse og ensartet dokumentation på tværs af fagligheder og kommuner Type: Klassifikation
Version: 3.0.0
Status: Optaget
Dato: 13. møde i arkitekturboard d. 21.10.20

Titel: Fælleskommunalt funktionsevnekatalog 

Beskrivelse: Det Fælleskommunale funktionsevnekatalog er en del af Fælles faglige Begreber (FFB). Med et fælleskommunalt funktionsevnekatalog er det muligt at opnå en fælles sporgramme på tværs af landets kommuner omkring en borgeres funktionsevnetilstand, som udgangspunkt for igangsættelse af relevante indsatser. Begreberne i det fælleskommunale funktionsevnekatalog er klassificeret, det vil sige, at begreberne er definerede og har én konkret betydning. Brugen af klassificerede begreber er med til at sikre en fællesforståelse og ensartet dokumentation på tværs af fagligheder, kommuner og it-systemer.  Type: Klassifikation
Version: 2.0.0
Status: Optaget
Dato: 13. møde i arkitekturboard d. 21.10.20

Titel: Fælles Sprog III

Beskrivelse: Fælles og klassificerede begreber til anvendelse på det kommunale Sundheds- og Ældreområde. FSIII anvendes i forbindelse med:
- dokumentation i borgerens omsorgsjournal
- dokumentation af den kommunale opgaveløsning
- dokumentation af levering af indsatser
Type: Klassifikation
Version: 2.0.0
Status: Optaget
Dato: 15. møde i arkitekturboard d. 11.10.21

Titel: Fælleskommunal Domænestruktur

Beskrivelse: Struktur som giver et fælles syn, sprog og overblik over kommunernes kerneopgaver. Type: Klassifikation
Version: 1.0.0
Status: Optaget
Dato: 10. møde i arkitekturboard d. 24.06.19

Titel: KL Emnesystematik (KLE)

Beskrivelse: KL Emnesystematik (KLE) er en retskildebaseret kommunal taksonomi(klassifikation), der bruges til at registrere de kommunale opgaver (emner) og forvaltningshandlinger. KL Emnesystematik tilstræber til enhver tid at reflektere den del af den danske lovgivning, der omfatter den kommunale forvaltning. Type: Klassifikation
Version: Maj 22
Status: Optaget
Dato: 13. møde i arkitekturboard d. 21.10.20

Optagelse i den fælleskommunale rammearkitektur

Klassifikationer kan indstilles til optagelse i den fælleskommunale rammearkitektur. Kandidater vurderes af KL og KOMBITs it-arkitekter og fagansvarlige medarbejdere ud fra deres modenhed, udbredelse og potentiale. 

Udnyttelse af den fælleskommunale infrastruktur

Kommuner og deres leverandører kan som noget nyt anmelde metadata om de klassifikationer, de anvender i deres digitale løsninger, via brugergrænsefladen i det fælleskommunale klassifikationssystem. Det er disse metadata, der udstilles i KL og KOMBITs overblik over klassifikationer.

Den samme brugergrænseflade kan fortsat også bruges til at oprette og vedligeholde klassifikationer, foretage mapning mellem klassifikationer og definere sortimenter.

Udnyttelse af den fælleskommunale infrastruktur sparer ressourcer og understøtter vedligeholdelse, deling og genbrug af klassifikationer på tværs af kommunerne.

Proces for anmeldelse og optagelse af klassifikationer

Læs mere om hvordan du anmelder klassifikationer til optagelse i rammearkitekturen

Metamodel for klassifikationer

Metamodel for Klassifikation beskriver de relevante metadata, baseret på den danske anvendelsesprofil til beskrivelse af datasæt og datakataloger DCAT-AP-DK 2.0, der dokumenteres med henblik på udstilling af et katalog over klassifikationer, som kommunerne anvender og ønsker at dele med hinanden.

Metamodel for klassifikation

Læs mere om hvilke metadata klassifikationerne i rammearkitekturen opmærkes med