Gå til hovedindhold
RA.Område: Miljø, Teknik og Forsyning
RA.Kommunal Inspiration

Model for boringsdata

 • Læs op

Indhold

  Introduktion

  KL, GEUS og Miljøstyrelsen har i regi af Danmarks Miljøportal udarbejdet en samlet Informationsmodel for data vedrørende prøvetagninger, prøver og analyser i forbindelse med grundvandsboringer i Danmark. De fysiske data, som informationsmodellen afspejler findes i Jupiter-databasen, som GEUS forvalter.

  Rapporten for informationsmodelleringen redegør for indhold og beskrivelse af målbare boringsdata, herunder data om vandkemi, luftkemi og jordkemi. Ligeledes beskrives data om boringsaktiviteter, prøvetagninger, prøver, resultater, samt de steder data om grundvandsboringer indsamles. Den udarbejdede informationsmodel genanvender et udvalg af modelkomponenter fra Danmarks Miljøportals generiske informationsmodel, betegnet Referencearkitektur for Observation og Måling.

  Arbejdet omkring informationsmodellen er dokumenteret i en række dokumenter som er listet her på siden. Den udarbejdede informationsmodel kan ligeledes tilgås her på siden, og et link til Referencearkitekturen for observation og måling fremgår også på siden.

  Vejledning til dokumenter

  Dokumenterne udgør tilsammen et godt udgangspunkt for IT-projekter, som ønsker at forstå og anvende PCJupiterXL-data i regi af den generiske informationsmodel for miljødata, som Referencearkitekturen for Observation og Måling tilbyder.

  Informationsmodel

  Oversigt over informationsmodeller

  Dokumentet beskriver informationsmodelleringen af de data om prøvetagning, prøver og analyser, som opstår i forbindelse med boringer og som udstilles via PCJupiterXL.

  Dokumentet beskriver data om prøvetagning, prøver og analyser, som opstår i forbindelse med boringer og som udstilles via PCJupiterXL.

  Excel-arket dokumenterer koblingen mellem relevante tabeller og kolonnenavne i PCJupiterXL-databasen og de klasser og attributter, som optræder i Referencemodellen for Observation og Måling. Markeret med rødt ses kolonnenavne fra PCJupiterXL, som falder uden for emnet prøvetagning, prøver og analyse men som senere med fordel kan kobles til Referencemodellen for Obseration og Måling, herunder til klasserne Aktør, Udstyr m.fl.

  Excel-arket dokumenterer et udvalg af de kolonnenavne fra PCJupiterXL-databasen, der i Referencearkitekturen for Observation og Måling angiver såkaldte Observerbare Egenskaber og er relevante for de data vedrørende prøvetagning, prøver og analyser, som opstår i forbindelse med boringer.

  Referencer

  Referencearkitektur for Observation og Måling 

  Læs mere om Referencearkitekturen for Observation og Måling