Gå til hovedindhold
RA.Område: Miljø, Teknik og Forsyning
RA.Kommunal Inspiration

Målarkitektur for Punktudledning (PULS)

PULS- modellen er udarbejdet i et samarbejde mellem Globeteam, Miljøstyrelsen og KL. PULS-modellen beskriver de punktkildeområder hvor kommuner og Miljø- og fødevareministeriet skal indberette data om spildevand, regnbetingede udløb og akvakultur i forbindelse med tilsyn omkring udledninger fra renseanlæg, industri, og dambrug mm. til det åbne vand.

 • Læs op

Indhold

  Introduktion

  Modellen beskriver blandt andet sammenhængen mellem forskellige typer af punktkilder og de krav og vilkår der sættes til observation og måling(data) ved hver type af punktkilde. Puls-modellen er en konkret anvendelse af Referencearkitektur for Observation og Måling (ROM). Konkret betyder dette at, PULS-modellen anvender flere af modellerne og elementerne fra ROM. Den fulde forståelse af PULS-modellen kræver derfor indsigt og forståelse af ROM.

  Målarkitektur for Punktudledning (PULS) består af: 

  Begrebsliste samt en informationsmodel for PULS

  Rapport som beskriver modelleringen af PULS, samt brugen af Referencearkitektur for Observation og måling

  Læs også

  Referencearkitektur for Observation og Måling

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Peter Thrane

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3553

  E-mail: pth@kl.dk