Gå til hovedindhold

Der blev fundet 118 resultater der matcher din søgning på 'Status: Udfaset'

RA.Type: Byggeblok
Status: Optaget i Rammearkitekturen
RA.Status: Udfaset

Sag (Udfaset)

Byggeblokken Sag har til formål at samle oplysninger om dokumenter og journalnotater til en afgrænset opgave eller proces.

RA.Type: Byggeblok
Status: Optaget i Rammearkitekturen

Klassifikation (Udfaset)

Klassifikation holder alle de fælles referenceinformationer, som således er kendt af alle brugere (systemer). Eksempler på klassifikationer er KLE (KL's emnesystematik), FORM (Fælleoffentlig referencemodel), Disco (jobbetegnelser) etc.

RA.Type: Byggeblok
Status: Optaget i Rammearkitekturen
RA.Status: Udfaset

Organisation (Udfaset)

Begrebet ’organisation’ kan beskrive den måde, man opdeler organisationen i afdelinger, kontorer, samt hvilke arbejdsopgaver der er tilknyttet organisatoriske enheder osv.

RA.Type: Byggeblok
Status: Optaget i Rammearkitekturen

Dokument (Udfaset)

Byggeblokken Dokument rummer metadata om dokumenter, som er afgrænsede samlinger af informationer, på kendte formater.

Status: Optaget i Rammearkitekturen
Type: Arkitekturmål, -principper og regler

Tidligere Fælleskommunale Arkitekturmål

De tidligere fælleskommunale arkitekturmål blev etableret som en del af den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 og blev udfaset efter godkendelsen af de opdaterede Fælleskommunale Arkitekturmål

Gældende version af rammearkitekturen

Rammearkitekturen er under løbende udvikling, hvor arkitekturprodukter godkendes til optagelse i rammearkitekturen på et møde i Arkitekturboard. Når et nyt element/arkitekturprodukt optages opdateres rammearkitekturen til en ny version. På denne side kan du få overblik over nuværende status for den fælleskommunale rammearkitektur og dens udvikling.

Statusangivelser på indhold i rammearkitekturen

Et arkitekturprodukt i den fælleskommunale rammearkitektur, uagtet om det er en referencearkitektur eller en byggeblok, gennemgår typisk en modning fra idé til at elementet er i en sådan tilstand, at det kan godkendes til optagelse i den fælleskommunale rammearkitektur. I løbet af denne modning vil der skulle ske et arbejde med at konkretisere idéen, udvikle, teste og afprøve elementet i pilotprojekter, og i dialog med interessenter m.m. Statusangivelsen fortæller hvor langt arkitekturproduktet er i modningsforløbet.

Status: Optaget i Rammearkitekturen

Udfasede arkitekturprodukter

Herunder findes elementer i den fælleskommunale rammearkitektur der er optaget men udfasede og i visse tilfælde erstattet af nye byggeblokke/arkitekturprodukter

Status: Optaget i Rammearkitekturen
RA.Type: Klassifikation

Den fælleskommunale domænestruktur

Domænestrukturen er en overordnet inddeling af den kommunale forretning i en struktur som kan anvendes til opnå fælles forståelse og sprog ift. den kommunale forretning. Som arkitekturprodukt kan domænestrukturen bl.a. anvendes til at kaste lys over forretningskompleksiteten, men også fungere som beslutningsstøtte.

Fælleskommunale byggeblokke

Rammearkitekturens grundlæggende strukturering opdeler den kommunale forretning i en række byggeblokke, hvor den enkelte byggeblok er defineret ud fra et centralt forretningsobjekt.