Gå til hovedindhold
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen
RA.Område: Tværgående
RA.Type: Arkitekturmål, -principper og regler

AR 7.1: Design og udstil snitflader efter fælles integrationsmønstre og tekniske standarder

Projekter fremmer åbne snitflader for data og services, samt integration af selvbetjeningsløsninger, fagsystemer, og infrastrukturservices for digital sammenhæng og tværgående processer. Gentagen udvikling af allerede løste problemer fører til højere omkostninger, længere udviklingstid, og fejlrisiko. Integration af it-løsninger anvender derfor standardiserede integrationsmønstre og dataudveksling baseret på aftalte protokoller.

 • Læs op

Indhold

  Arkitekturregel

  Projekter sikrer at data og services kan udstilles med åbne snitflader og at relevante selvbetjeningsløsninger, fagsystemer og generelle infrastrukturservices kan integreres med hinanden således, at den sammenhængende service og tværgående proces understøttes digitalt.

  Når de enkelte projekter gang på gang skal udvikle løsninger på problemstillinger, der allerede er løst, betyder det forøgede udviklings- og vedligeholdelsesomkostninger, længere udviklingstid og større risiko for fejl.

  Integration af it-løsninger sker derfor ved brug af fælles integrationsmønstre og data udveksles i henhold til aftalte protokoller.

  Det betyder at:

  • Projekter beskriver eksplicit konkrete behov for snitflader, der efterspørges fra offentlige myndigheder eller virksomheder.
  • Projekter sikrer, at de mest hensigtsmæssige integrationsmønstre identificeres og aftales med udgangspunkt i de afklarede krav til informationsindhold og servicemål.
  • Integrationer designes vha. fælles aftalte integrationsmønstre.
  • Integrationer udarbejdes med udgangspunkt i aftalte logiske datamodeller.
  • Snitflader og services overholder aftalte tekniske formater og protokoller, der understøtter sikker og effektiv transport af data.
  • Projekter sikrer at oplysninger om snitflader udstilles efter fælles standarder, så de er tilgængelige for relevante parter, fx i et fælles katalog.
  • Projekter sikrer, at fremtidige integrationsbehov i videst mulig omfang kan imødekommes*.
  • Integrationer udarbejdes med udgangspunkt i aftalte logiske datamodeller*.

  *) Kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitekturprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen

  Arkitekturreglen i praksis

  Valg af integrationsmønstre er ikke blot af teknisk karakter. For hvert integrationsmønster følger en række egenskaber der skal vurderes i forhold til de forretningsmæssige behov – fx overvejelser vedr. kobling og binding mellem komponenter/løsninger.

  KL arbejder pt. på en oversigt over udvalgte integrationsmønstre til brug ift. rammearkitekturen, med indikation af, hvilke problemstillinger hvert integrationsmønster er egnet til at løse.

  Vejledning/Metode

  Der bør anvendes åbne API'er hvor det er muligt, og der kan med fordel anvendes en fleksibel tilgang til etablering af webservices.

  I KOMBIT beskrives datastrukturen ud fra den logiske datamodel (informationsmodel) og den danner grundlag for en automatisk generering af konkrete udvekslingsstrukturer (XSD). Det er ikke afgørende, at det sker automatisk, men det er vigtigt at afsættet er i den vedtagne model.

  Eksempler

  Fællesoffentlige retningslinjer for Webservices (REST): Fællesoffentlige retningslinjer for anvendelse af webservices og særligt REST (Representational State Transfer) webservices i it løsningerne i den offentlige sektor

  Fællesoffentlige referencearkitektur for deling af data og dokumenter: Værktøjskasse, der gør det nemmere at afklare, hvordan man bedst laver løsninger, når man skal dele data.

  Læs også/Links

  Digitaliseringskataloget

  Serviceplatformen.dk

  Datafordeleren

  Opendata.dk

  Beskrivelse af arkitekturreglen fra Digitaliseringsstyrelsen