Gå til hovedindhold

Kernemodel for ladefacilitet (ladeinfrastruktur)

Fælles ensartede data om ladestandere er afgørende for en effektiv og tilgængelig national ladeinfrastruktur. Data er med til at sikre optimal planlægning og udnyttelse af en fælles national ladeinfrastruktur samt nem information om adgang til opladningsmuligheder for borgeren.

 • Læs op

Indhold

  Formålet med begrebsliste og kernemodel

  Hvis der skal etableres en fælles national ladeinfrastruktur, er der en række forudsætninger, som der skal være styr på, for at myndigheder og private leverandører i fællesskab er i stand til at løfte opgaven. En af disse forudsætninger omhandler data. Der er behov for fælles sprog inden for området om ladestandere og ladefaciliteter som grundlag for at etablere et fælles datagrundlag om ladeinfrastruktur i Danmark. Dette er nødvendigt for at kunne skabe sammenhæng og løfte opgaver som eksempelvis anlæggelse af ladestandere, udbygning og dimensionering af elnettet, forskningsopgaver og udvikling af nye databaserede grønne løsninger. 

  Planlægning af ladeinfrastruktur kræver viden om den nuværende ladeinfrastruktur, herunder data om eksempelvis placering af ladestandere, hvor mange ladepunkter standeren har, hvem der kan tilgå disse, hvilken stik- og strømtype, der anvendes, samt en lang række andre data. Der anvendes på nuværende tidspunkt ikke en fælles standard inden for området, hvilket kan medføre, at forskellige parter anvender forskellige standarder og "sprog" om ladeinfrastruktur og om de data, som bliver registreret.

  Udover at data skal anvendes til den fysiske planlægning og etablering af ladeinfrastruktur, er der også behov for ensartede og fælles data, som er tilgængelige for slutforbrugeren. Borgere, turister, offentlige ansatte og erhvervsdrivende har behov for at kunne tilgå ensartede informationer om opladningsmuligheder, uanset hvor de befinder sig i Danmark.

  De kommende år vil der yderligere være forventninger og krav fra EU om, at ladeinfrastrukturen i Danmark skal indgå i en Europæisk ladeinfrastruktur. EU vil derfor have krav til de data, som skal deles om ladeinfrastrukturen i Danmark

  Baggrund for udvikling af begrebsliste og kernemodel

  Begrebsliste og informationsmodel er udviklet i forbindelse med et KL-projekt ”Ladestanderdata i GeoFA”, som blev gennemført i 2022, med det formål at give kommunerne mulighed for at registrere data om ladestandere i en fælles it-løsning.

  Projektet udspringer af en analyse, som KL og SDFI udførte i 2021, som viste, at kommunerne generelt efterspørger bedre adgang til og overblik over data om ladestandere, som er ensartede og af høj kvalitet. Behovet for kortlægning af og information om placering og ydeevne på ladestandere er så presserende, at flere kommuner har været nødt til at foretage foreløbige kortlægninger, som er registreret i lokale databaser, kortsystemer, Excel-ark, som ikke er tilgængelige for andre og er ressourcekrævende at vedligeholde.

  Begrebsliste og informationsmodel er blevet anvendt som udgangspunktet for at udvikle en anvendelsesmodel, som dækker kommunernes nuværende registreringsbehov. Anvendelsesmodellen er efterfølgende blevet implementeret i den tværkommunale databaseløsning kaldet GeoFa. Dette giver kommunerne mulighed for at registrere data om ladestandere efter ensartede rammer, hvilket er med til at sikre høj datakvalitet. Læs mere om GeoFA-løsningen, anvendelsesmodellen for registrering af data om ladestandere samt vejledning til registrering af data om ladestandere i GeoFA-løsningen her.

  Begrebslisten og kernemodellen definerer en række begreber(data) indenfor området, og kan dermed anvendes til at skabe fælles sprog og forståelse om begreber og data om ladestandere og ladefaciliteter. 

   

  Informationsmodel for ladefacilitet

  Begrebsliste for ladefacilitet

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Rune Reimann Petersen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3171

  E-mail: rurp@kl.dk

  It-arkitekt

  Jakob Eiby

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3890

  E-mail: jaei@kl.dk