Gå til hovedindhold
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen
RA.Område: Social og Sundhed

Fælleskommunal Informationsmodel på sundheds- ældre- og voksensocialområdet (FKI)

På denne side kan du tilgå og læse om den fælleskommunale informationsmodel for sundheds- ældre- og voksensocialområdet (FKI).

 • Læs op

Indhold

  Hvad er FKI

  Den Fælleskommunale informationsmodel (FKI) udgør en informationsstandard for udveksling af kommunale data på sundheds-, ældre- og voksensocialområdet. FKI  giver en ensartet formaliseret forståelse af data på tværs af ovenfornævnte områder.

  Læs meget mere om baggrund, formål og anvendelse af FKI 

  Formålet med FKI

  Den fælleskommunale informationsmodel (FKI) skal sikre, at it-løsninger og dataproducenter, som skal udveksle data vedrørende det kommunale sundheds-, ældre- og voksensociale område, designes ud fra en formaliseret forståelse af disse data og deres relationer i en samlet model.

  Modellen er målrettet dataproducenter og dataanvendere på det kommunale sundheds-, ældre og voksensocialområde.  

  FKI’en er på kort sigt ikke en datamodel, som skal erstatte de eksisterende datamodeller i EOJ-systemer og lignende, men FKI skal ibrugtages i takt med, at der opstår nye behov for udveksling eller indberetning af FSIII (Fælles Sprog III) og FFB (Fælles faglige begreber) -relateret data. Modellen skal på den måde udgøre grundlaget for data som udveksles på tværs af systemer, så data udveksles i overensstemmelse med kommunernes dokumentationspraksis på det kommunale sundheds- ældre og voksensociale område. FKI forholder sig dog ikke til rettigheder ift. datadeling, herunder hvem der må dele data med hinanden, GDPR samt andre forhold som relatere sig til bruger- rettighedsstyring.

     Tilgå FKI-modellen      

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Peter Falkenberg

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3736

  E-mail: pfl@kl.dk

  Chefkonsulent

  Peter Thrane

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3553

  E-mail: pth@kl.dk