Rammearkitektur Indhold i rammearkitekturen

Forretningsstandarder og -modeller

Her kan du se en oversigt over de fag- og forretningsspecifikke standarder og modeller også kaldet for anvendelsesmodeller, som er optaget som en del af den fælleskommunale rammearkitektur

Forretningsstandarder og -modeller 

 

Titel: Fælleskommunal Informationsmodel på sundheds-, ældre- og socialområdet (FKI)

Beskrivelse: Den Fælleskommunale informationsmodel (FKI) udgør en informationsstandard for udveksling af kommunale data på sundheds-, ældre- og voksensocialområdet. FKI  giver en ensartet formaliseret forståelse af data på tværs af ovenfornævnte områder. Type: Standard
Version: 1.1.0
Status: Optaget
Dato: 15. møde i arkitekturboard d. 11.10.20

Titel: Geografiske Fagdata i GeoDanmark (GeoFA)

Beskrivelse: GeoFA er fælles retningslinjer for rent kommunale geografiske data, der ikke i forvejen er indeholdt i eksisterende fagsystemer, og dermed har været underlagt en standardiseringsproces. Som udgangspunkt er der kun medtaget data i GeoFA, som er relevante for minimum 20 kommuner.  Type: Standard
Version: 1.0.0
Status: Optaget
Dato: 8. møde i arkitekturboard d. 14.01.19

Titel: Minimumsstandard for MeMo-opmærkning og Arketyper

Beskrivelse: Minimumsstandard for MeMo-opmærkning, angiver hvordan digital post bør opmærkes, uafhængigt af system, fagområde, sagsbehandler eller type af forsendelse. Arketyperne angiver hvordan forskellige typer af digital post skal opmærkes.  Type: Anvendelsesmodel
Version: 1.0.0
Status: Optaget
Dato: 16. møde i arkitekturboard d. 02.09.22

Oversigten viser produkternes titel, type, beskrivelse, version, status og optagelsesdato.

Titel: Navn på arkitekturprodukt
Type: Angiver hvilken type arkitekturproduktet er
Version: Angiver produktets versionsnummer
Beskrivelse: Kort beskrivelse af produktets indhold og eller formål
Status: Angiver om arkitekturproduktet er optaget i Rammearkitekturen
Dato: Dato hvor kommunernes arkitekturboard har godkendt produktet  og optaget det i rammearkitekturen