Gå til hovedindhold
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen
RA.Type: Proces

Sagsprocesmønster

Sagsprocesmønsteret beskriver den samlede proces omkring modtagelse af en henvendelse, placering af sagen, fremfinding af oplysninger, afgørelse, effektuering m.m. Dette mønster beskriver sammenhængen mellem sagens tilstande (iflg. standarden), forretningens processer og de dokumenter, der håndteres undervejs. Mønstret fastholder et sprogbrug og en struktur i de forretningsområder, der benytter sig af det.

Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Her kan du tilgå sagsprocesmønsteret som en klikbar webudgave

  Du kan klikke på elementer og læse mere om deltaljer i mønsteret

  Sagsprocesmønster

  Læs mere om sagsprocesmønsteret

  Mønsteret kan bruges konkret til at specificere nye systemer, der skal behandle kommunale sager.

  Her konkretiseres mønsteret til to forskellige områder: behandling af ansøgning om byggetilladelse og tvangsanbringelse af børn

  Sagsprocesmønster

  Byggesag:  

  • Henvendelser modtages alene via Byg og Miljø løsningen
  • Henvendelser klassificeres og fordeles automatisk efter type
  • Henvendelser journaliseres som ansøgning

  Tvangsanbringelsessag: 

  • Henvendelser modtages via adskillelige kanaler, eks.
   • skriftlige/mundtlige henvendelser fra borgere eller skolelærere
   • beskeder fra beskedfordeler og MOXagent
  • Henvendelser klassificeres og fordeles manuelt
  • Henvendelser journaliseres

  Byggesag:  

  • Sag oprettes og tildeles sagsnummer
  • Besked om oprettet byggesag sendes til beskedfordeler

  Tvangsanbringelsessag: 

  • Ny sag oprettes og tildeles sagsnummer, eller nye oplysninger føres til eksisterende sag

  Byggesag:  

  • Indsendte oplysninger kontrolleres
  • Ansøger kan indsende evt. yderligere oplysninger
  • Sagsbehandler laver indstilling, som automatisk dokumenteres

  Tvangsanbringelsessag: 

  • Oplysninger behandles iht. ICS
  • Yderligere oplysninger indhentes (fra sagspart og/eller andre)
  • Sagsbehandler laver indstilling, som automatisk dokumenteres

  Byggesag:  

  • Afgørelse sendes til ansøger
  • Besked om afgjort byggesag sendes til beskedfordeler

  Tvangsanbringelsessag: 

  • Indstilling drøftes
  • Sag afgøres
  • Relevante parter informeres

  Byggesag:  

  • ikke relevant

  Tvangsanbringelsessag: 

  • Besluttede indsatser planlægges

  Byggesag:  

  • ikke relevant

  Tvangsanbringelsessag: 

  • Gennemførsel af planlagte indsatser

  Byggesag:  

  • Sagen opfølges ved deadline eller modtaget færdigmelding

  Tvangsanbringelsessag: 

  • Løbende og gentagen opfølgning
  • Evaluering af effekt
  • evt. indstilling til ny vurdering

  Byggesag:  

  • Sag markeres som afsluttet
  • Besked om afsluttet byggesag sendes til beskedfordeler

  Tvangsanbringelsessag: 

  • Sag markeres som afsluttet

  Byggesag:  

  • Sag arkiveres iht. regler for sagstype

  Tvangsanbringelsessag: 

  • Sag arkiveres iht. regler for sagstype

  Byggesag:  

  • Sag fjernes fra arkivet iht. regler for sagstype

  Tvangsanbringelsessag: 

  • Sag fjernes fra arkivet iht. regler for sagstype

  Ovenstående (simplificerede) eksempel viser at mange af de samme byggeblokke kan anvendes, og at mange tilpasninger kan opnås vha. opsætning, eksempelvis

  • modtagelse og afsendelse af beskeder vha. Abonnement
   • avancerede beskeder vha. MOXagenter
  • arkivering og sletning via Arkiv og Regel

  Andre byggeblokke anvendes ens i begge områder, eksempelvis

  • fordeling og adgang til sager via Klassifikation, Rettighed & fuldmagt og Identitet
  • journalisering og sikring af dokumentation via Sag og Dokument
  • fremfinding af oplysninger fra eks. Person og Virksomhed
  • kommunikation med eksterne parter vha. Partskontakt

  Andre byggeblokke er relevante for tvangsanbringelse, men ikke byggesag, eksempelvis Tilstand Indsats og IndsatsEffekt, for at vurdere situationen, hvad der skal gøres, og hvilken effekt det har haft.

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Peter Thrane

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3553

  E-mail: pth@kl.dk