Gå til hovedindhold
RA.Status: Optaget i Rammearkitekturen
RA.Type: Klassifikation

Den fælleskommunale domænestruktur

Domænestrukturen er en overordnet inddeling af den kommunale forretning i en struktur som kan anvendes til opnå fælles forståelse og sprog ift. den kommunale forretning. Som arkitekturprodukt kan domænestrukturen bl.a. anvendes til at kaste lys over forretningskompleksiteten, men også fungere som beslutningsstøtte.

Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Formål

  Kommunernes forretning og hermed kerneopgaver (kapabiliteter) er forholdsvis stabile over tid, forskellen ligger i hvordan kommunerne vælger at forvalte og udfører opgaverne samt hvordan ansvarsfordelingen udmøntes. Stabiliteten i kerneopgaverne giver muligheden for at skabe et fundament for en forretningsarkitektur, der skaber sammenhæng mellem forretnings kerneopgaver, organisation og teknologi.

  Domænestrukturen har konkret til formål at:

  • At give et fælles syn, sprog og overblik over kommunernes kerneopgaver.
  • At være basis for klar ansvarsfordeling og entydige strukturer
  • Fungere som et værktøj til at illustrere og kommunikere organisationens aktiviteter til relevante interessenter
  • At tjene som et redskab, der skaber det nødvendige overblik for at forretningen kan sidde i førersædet i forhold til forretningsudvikling og i forhold til teknologiudnyttelse
  • At understøtte beslutningerne på ledelsesniveauet
  • At danne rammerne for forståelsen af domænerne på tværs af organisationen, hvilket øger indsigten i hvordan IT-teknologi påvirker forretningen

  Kort Beskrivelse af domænestrukturen

  Domænestrukturen består af to niveauer. Første niveau af domænestrukturen inddeler den kommunale forretning i seks hovedforretningsområder samt en tværgående kategori som går på tværs af de seks hovedforretningsområder.  På andet niveau er de seks hovedområder inddelt i to undergrupperinger, som inddeler hovedforretningsområderne i forretningsområder. På tredje niveau i domænestrukturen inddeles efter kommunale opgaver som er defineret i hovedopgaverne i KL’s Emnesystematik.

  Ejer af Domænestruktur: Center for Digitalisering og Teknologi, KL

  Overholdelse/Compliance: Ingen identificerede standarder

  Type: Klassifikation (Taksonomi) 

  Målgruppe: Digitaliseringskonsulenter, It-arkitekter, forretningsarkitekter, ledere og leverandører.

  Anvendelse og Anbefaling: Domænestrukturen kan anvendes bredt, til både at give overblik, samt til at strukturere og præsentere specifikke forretningsoverblikke. Nedenstående er eksempler på anvendelsesmuligheder for domænestrukturen:

  • Systemoverblik på de forskellige forretningsområder
  • Markeds- og leverandøroverblik på de forskellige forretningsområder
  • Ansvarsfordeling

  Strategisk ophæng: Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 og den tilhørende handlingsplan, initiativ 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen.

  Roadmap/Plan/Implementeringer af Domænestuktur: Domænestrukturen er en del af den fælleskommunale rammearkitektur, og vedligeholdes og opdateres af Centeret for digitalisering og teknologi i KL. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen roadmap for videreudvikling af version 1.0

  Anvendelse 

  Målgruppe: Digitaliseringskonsulenter, It-arkitekter, forretningsarkitekter, ledere og leverandører.

  Anvendelse og Anbefaling: Domænestrukturen kan anvendes bredt, til både at give overblik, samt til at strukturere og præsentere specifikke forretningsoverblikke. Nedenstående er eksempler på anvendelsesmuligheder for domænestrukturen:

  • Systemoverblik på de forskellige forretningsområder
  • Markeds- og leverandøroverblik på de forskellige forretningsområder
  • Ansvarsfordeling

  Strategisk ophæng: Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 og den tilhørende handlingsplan, initiativ 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen.

  Roadmap/Plan/Implementeringer af Domænestuktur: Domænestrukturen er en del af den fælleskommunale rammearkitektur, og vedligeholdes og opdateres af Centeret for digitalisering og teknologi i KL. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen roadmap for videreudvikling af version 1.0

  Se også