Gå til hovedindhold
RA.Område: Tværgående

Tværgående: Klassifikationer

Oversigt over klassifikationer der kan have relevans på områder for Tværgående

 • Læs op

Indhold

  KL Emnesystematik (KLE)

  Ejer: KL, Digitalisering og Teknologi

  Ansvarlig kontaktperson:

  Status: kommer senere

  Beskrivelse: 

  KL Emnesystematik (KLE) er en retskildebaseret kommunal taksonomi (journaliseringsnøgle), der bruges til at registrere de kommunale opgaver (emner) og forvaltningshandlingen ift. opgaven (handlingsfacetterne) på den enkelte sag. KL Emnesystematik tilstræber til enhver tid at reflektere den del af den danske lovgivning, der omfatter den kommunale forvaltning.

  KL stiller en online version til rådighed som supplement til brug i ESDH. Databasen har intelligent søgefunktion og hierarkisk navigation i indhold. 

  Anbefaling: kommer senere

  Læs mere:

  Gå til KLE Online

  Indenrigsministeriets kontoplan

  Ejer: Økonomi og Indenrigsministeriet

  Status: kommer senere

  Ansvarlig kontaktperson:

  Beskrivelse: 

  Det autoriserede Budget- og regnskabssystem for kommuner omfatter et sæt af regler vedrørende formen for kommunernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab m.v. Reglerne er fastsat af økonomi- og indenrigsministeren med hjemmel i den kommunale styrelseslovs §§ 46 og 57.

  Anbefaling: kommer senere

  Læs mere:

  Gå til Økonomi og Indenrigsministeriets side om kontoplanen

  ​Forretningsreferencemodel (FORM)

  Ejer: Digitaliseringsstyrelsen

  Status: kommer senere

  Ansvarlig kontaktperson: 

  Beskrivelse: 

  Kernen i FORM (Forretningsreferencemodel) er et opgavekatalog over det offentliges opgaver, både i forhold til borgere og virksomheder, vedrørende internationale relationer og samfundsforhold, og endelig vedrørende de interne administrative opgaver. Opgavekataloget er et analyse- og struktureringsredskab, som skaber overblik og et fælles sprog på tværs af den offentlige sektor.

  Anbefaling: kommer senere

  Læs mere:  

  Gå til Digitaliseringsstyrelses side om FORM