Gå til hovedindhold

De fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering

Modelreglerne udgør fælles regler for hvordan begreber og data dokumenteres grunddigt, korrekt og udstilles så det er genbrugeligt for andre.

 • Læs op

Indhold

  Kort om Modelreglerne 

  De fællesoffentlige modelregler for begrebs- og datamodellering er en del af den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur(FDA), som varetages af Digitaliseringsstyrelsen.  Modelreglerne er udviklet i samarbejde med flere offentlige myndigheder, herunder KL, og bygger på nationale og internationale metoder, standarder og erfaringer indenfor modellering og dataformidling. Modelreglerne består af en række regler samt en dertilhørende vejledning, alt dette kan tilgås på FDA's hjemmeside, hvor der også er en uddybende beskrivelse af modelreglerne og ambitionerne med reglerne. 

   

  Mere om modelreglerne

  Modelreglernes overordnede ambition er at bidrage til bedre data samt øget deling og genbrug af data på tværs af myndigheder og virksomheder i den offentlige sektor. Ved at opsætte fælles regler og retningslinjer fastsættes det, hvordan begreber og data skal dokumenteres og modelleres på samme måde. Dette medvirker til at begreber og data er beskrevet mere ensartet på tværs af myndigheder, så det bliver nemmere at genbruge andre myndigheders beskrivelser af begreber og data. Dette er også med til at sikre at begreber og data kun defineres og beskrives en gang, og der ikke opstår situationer hvor flere it-systemer har forskellige definitioner og forståelser af det samme "data". Modelreglerne medvirker ligeledes til en øget kvalitet af data, da begreber defineres og beskrives grundigt, med mange oplysninger. 

  Derudover er grundideen med modelreglerne at, rammesætte en sammenhæng fra lovgivning til it-systemer. Det skal med andre ord være muligt at spore et begreb fra dets definition i lovgivningen, over modelleringen til dets konkrete anvendelse i et datasæt eller et it-system.

   

  Modelreglerne henvender sig til medarbejdere, som arbejder med data, og som har behov for at præcisere og dokumentere hvilke begreber og information der eksempelvis arbejdes med indenfor et projekt, et fagområde, en it-løsning eller data som deles på tværs af systemer. Disse medarbejdere kan have forskellige roller og kompetencer, såsom fagkyndig, informationsarkitekt og datamodellør, og hvem der udfører eller deltager i en given modelleringsaktivitet vil være afhængig af den pågældende organisation. Modelreglerne skal bl.a. være med til at sikre at begreber og data dokumenteres ensartet af alle på tværs af den offentlige sektor.  

  Fællesoffentlige projekter er forpligtet til at anvende modereglerne, og det anbefales i øvrigt af FDA at reglerne anvendes alle steder i det offentlige.

  Modeller som optages i den fælleskommunale rammearkitektur skal modelleres og dokumenteres efter de fællesoffentlige modelregler, og det anbefales ligeledes at fælleskommunale og kommunale projekter anvender modelreglerne når begreber og data skal dokumenteres og modelleres i deres projekter.  

  Modelreglerne vedligeholdes i den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA), og udstilles på FDA's hjemmeside. 

  Læs modelreglerne

  Her kan du finde vejledning til hvordan man udarbejder begrebs- og datamodeller i overensstemmelse med de Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering v.2.0 samt en tjekliste til modelreview. 

  Vejledning til modelreglerne

  Der udarbejdes løbende konkrete ressourcer og værktøjer, som understøtter modellering i overensstemmelse med de fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodeller

  Understøttende værktøjer til modelreglerne

  Grundideen er at rammesætte en sammenhæng fra lovgivning til it-systemer. Det skal med andre ord være muligt at spore et begreb fra dets definition i lovgivningen, over modelleringen til dets konkrete anvendelse i et datasæt eller et it-system, som illustreret i figuren herunder.