Gå til hovedindhold

KL Emnesystematik (KLE)

KL Emnesystematik (KLE) er en retskildebaseret kommunal taksonomi (journaliseringsnøgle), der bruges til at registrere de kommunale opgaver (emner) og forvaltningshandlingen ift. opgaven (handlingsfacetterne) på den enkelte sag.

Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Om KL Emnesystematik

  KL Emnesystematik (KLE) er en retskildebaseret kommunal taksonomi (journaliseringsnøgle), der bruges til at registrere de kommunale opgaver (emner) og forvaltningshandlingen ift. opgaven (handlingsfacetterne) på den enkelte sag. KL Emnesystematik tilstræber til enhver tid at reflektere den del af den danske lovgivning, der omfatter den kommunale forvaltning.

  Du kan læse flere detaljer om KLE her.

  KL stiller en online version til rådighed som supplement til brug i ESDH. Databasen har intelligent søgefunktion og hierarkisk navigation i indhold.

  Gå til KLE-online.dk her.

  KLE skaber struktur

  Kommunernes arbejde med data sker bl.a. i diverse fag- og ESDH-løsninger. Det er i disse løsninger, at borgernes ansøgninger, sager og henvendelser behandles. KL Emnesystematik (KLE) bruges til netop at skabe struktur i den store mængde af dokumentation og sager i løsningerne.    

  KLE er kommunernes opgavetaksonomi og er fælles for alle kommuner. Med taksonomien inddeles en kommunes opgaver efter emner. Emnerne er struktureret under en række hovedgrupper med tilhørende grupper.

  En kombination af hovedgruppe og gruppe bruges til at angive præcis hvad en sag handler om. Fx er emnet 02.00.01 Hegnssyn en del af undergruppe 02.00 Byggeri, der er en del af hovedgruppen 02 Byggeri – nummereringen af emnet viser relationen mellem emne, gruppe og hovedgruppe. 

  Emnesystematikken afspejler den lovgivning, som er relevant for kommunernes opgaveløsning. Derfor kommer der nye emner til, når der er ny/ændret lovgivning eller nye opgaver, fx er der i februar 2020 blevet tilføjet emnet ’05.13.30 Selvkørende motorkøretøjer’.

  Med KLE kan man også tilføje information om hvordan en sag behandles. Det kaldes for en handlingsfacet. Ved at angive handlingsfacetter på sager, kan man fx søge efter og få overblik over alle de sager, der skal behandles som klagesager (handlingsfacet K).

  Sammen med KLE-nummeret giver handlingsfacetterne således mulighed for at få en ensartet struktur og journaliseringspraksis på tværs af fagområderne – og dermed et solidt grundlag for at kunne lave udtræk og skabe overblik over sagsmængden.

  Strukturering af data giver nye muligheder

  KLE understøtter arbejdet med enkeltsager, det som også kaldes enkeltsagsprincippet. Med enkeltsagsprincippet er der én sag pr. afgørelse eller beslutning. Det betyder, at en borger ikke har én stor samlet sag hos kommunen, men at hver ansøgning, ydelse etc. oprettes som enkeltsager, der kan sagsbehandles og lukkes for sig.

  Opdelingen i enkeltsager giver bl.a. mulighed for at kunne give en borger adgang til at se sin sag eller sager inden for et bestemt KLE-emne gennem  borgerblikket/mit overblik.

  Med Borgerblikket kan en borger se oplysninger om sine sager og ydelser på Mit overblik (Min side) på borger.dk. Det stiller krav til korrekt KLE-opmærkning af data, så borgerne får vist de relevante oplysninger og dokumenter.

  Fundamentet for visningen i Mit Overblik er data fra den fælleskommunale infrastruktur (Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks). Data i indekserne kommer fra kommunernes fagsystemer, hvor sagerne er opmærket med KLE.

  Kontakt

  Informationsarkitekt

  Joachim Eriksson

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3578

  E-mail: joe@kl.dk