Gå til hovedindhold
RA.Kommunal Inspiration
RA.Område: Tværgående

Databeskrivelser for KMD's monopolsystemer

Materialet på denne side repræsenterer, hvordan KMD's monopolsystemer så ud i årene 2007-2009 for så vidt angår de data, der indgik og blev lagret i systemerne. Databeskrivelserne kan anvendes som inspiration til begrebsafklaring og standardisering på de respektive fagområder.

Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Introduktion

  På denne side findes en række sammenhængende beskrivelser af de data, der indgik i og blev lagret af, KMD’s applikationer og systemer, tilbage i år 2007-2009, beskrevet i en form og struktur der gjorde dem direkte anvendelige som input til den fællesoffentlige standardisering og begrebsafklaring på de enkelte fagområder.

  Samtidig var målet med beskrivelserne at give såvel kommuner som tredjeparts leverandører et overblik over, hvilke data kommunerne reelt rådede over, og i hvilken kontekst de lagres i KMD’s applikationer.

  Dette gav den enkelte kommune mulighed for alene, eller i samarbejde med tredjepartsleverandør, at lokalisere muligheder for genbrug af data og gennemføre de nødvendige analyser for at anvende disse data i andre sammenhænge, end den de indgår i hos KMD.

  Baggrund

  I perioden 2007-2009 udarbejdede KL, Kommune Holding og KMD tilsammen en række standardiserede beskrivelser af de grundlæggende data, der blev lagret i KMD’s systemer på 21 dataområder hvor KMD havde en væsentlig markedsandel/monopol og hvor der var væsentlig opbevaring af kommunernes data.

  Udgangspunktet for beskrivelserne var at sikre at den eksisterende kommunale begrebsverden, og den måde der blev arbejdet med data i den kommunale sagsbehandling, også kunne stilles til rådighed for den fællesoffentlige standardiseringsproces.

  Processen

  Med baggrund i databeskrivelser, skærmbilleder, uddatamaterialer og systembeskrivelser foretog projektet en begrebsmæssig modellering af de kommunale data, som blev understøttet af det enkelte system. Resultatet af modelleringen var et UML klassediagram med forretningsobjekter og relationer mellem disse.

  På de enkelte forretningsobjekter er tilknyttet de attributter, som var interessante ift. den begrebsafklaring som diagrammet lagde op til. Modelleringens forretningsobjekter, attributter og snitflader er ligeledes dokumenteret i en Excel-skabelon i en form og kvalitet, så beskrivelserne kunne indgå i det fællesoffentlige standardiseringsarbejde.

  Udvælgelse af data til beskrivelserne

  Dataområderne blev udvalgt ud fra kriterier om områdets relevans for den fællesoffentlige standardiseringsproces, volumen i den kommunale anvendelse af applikationerne og at det er en applikation, der lagrer indberettede data og ikke primært baserer sig på processer. Det er altså ikke alle KMS’s systemer og applikationer, der er beskrevet nedenfor, men ca. 80% af KMD’s daværende systemportefølje er dækket herunder.

  Det var udgangspunktet for beskrivelsen af forretningsobjekterne, at den kommunale administration omkring det enkelte forretningsobjekt understøttedes af KMD-applikationen og at der indberettes data der knytter sig til det enkelte forretningsobjekt.

  De attributter, der er knyttet til det enkelte forretningsobjekt, blev udvalgt ud fra at de var baseret på indberetninger fra kommunerne eller på lovmæssige sammenstillinger foretaget i systemet. Populært sagt er det alle de dataelementer en bruger af systemerne kunne se – altså det, der kom ud eller ind i systemerne.

  Hertil kommer poster i de fleste datasamlinger, der blev medtaget for at sikre sammenhængen i, og forståelsen af, modelleringen. Beskrivelserne på attributniveau omfatter således ikke:

  • Interne systemdata, systemgenererede nøgler mv.
  • Systemgenererede mellemresultater eller systemskabte data, der indgår i processer, som f.eks. KMD’s lønberegner.
  • Den systemskabte historik er er opbygget af applikationen.

  Eksempel på databeskrivelse for KMD Barselsdagpenge

  Databeskrivelser

  Hvert af de følgende 18 områder indeholder tre dokumenter der giver en standardiseret beskrivelse af KMD's data.

  • Begrebsmodel: UML model der beskriver data i KMD's løsning.
  • Leverancedokument: Følgeskrivelse samt introduktion til KMD's løsning.
  • Databeskrivelse: Excel-ark med definitioner af objekter, attributter samt snitflader.

  Hvad er beskrevet:

  • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
  • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

  Hvilke valg er foretaget:

  • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.


  Filer: 

  KMD Barselsdagpenge Begrebsmodel
  KMD Barselsdagpenge Databeskrivelse
  KMD Barselsdagpenge Leverancedokument

  Hvad er beskrevet:

  • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
  • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

  Hvilke valg er foretaget:

  • Nyeste version af systemet valgt.
  • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.


  Filer: 

  KMD Boligstøtte Begrebsmodel
  KMD Boligstøtte Databeskrivelse
  KMD Boligstøtte Leverancedokument

  Hvad er beskrevet:

  • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
  • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

  Hvilke valg er foretaget:

  • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.


  Filer: 

  KMD Borger Begrebsmodel
  KMD Borger Databeskrivelse
  KMD Borger Leverancedokument

  Hvad er beskrevet:

  • Udgangspunktet har primært været en forretningsmodellering baseret på systemets nuværende funktionalitet, der primært handler om registrering og afregning.

  Hvilke valg er foretaget:

  • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.


  Filer: 

  KMD Børn og Voksne Begrebsmodel
  KMD Børn og Voksne Databeskrivelse
  KMD Børn og Voksne Leverancedokument

  Hvad er beskrevet:

  • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
  • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

  Hvilke valg er foretaget:

  • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.


  Filer: 

  KMD Børneydelse Begrebsmodel
  KMD Børneydelse Databeskrivelse
  KMD Børneydelse Leverancedokument

  Hvad er beskrevet:

  • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
  • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

  Hvilke valg er foretaget:

  • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.


  Filer: 

  KMD Databeskrivelse ESR v1.1
  KMD Forretnings- og begrebsmodel ESR v1.1
  KMD Leverancenotat EjendomsStamregistret v1

  Hvad er beskrevet:

  • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
  • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

  Hvilke valg er foretaget:

  • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.


  Filer: 

  KMD Hændelse Begrebsmodel
  KMD Hændelse Databeskrivelse
  KMD Hændelse Leverancedokument

  Hvad er beskrevet:

  • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
  • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

  Hvilke valg er foretaget:

  • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.


  Filer: 

  KMD Institution Begrebsmodel
  KMD Institution Databeskrivelse
  KMD Institution Leverancedokument

  Hvad er beskrevet:

  • KMD’s applikation er beskrevet ud fra en forretningsmodellering af området foretaget i samarbejde med det kørende DKD projekt.

  Hvilke valg er foretaget:

  • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.


  Filer: 

  KMD Borger i jobcenter Begrebsmodel
  KMD Tilbud i jobcenter Begrebsmodel
  KMD Virksomhed i jobcenter Begrebsmode
  KMD Opera databeskrivelse
  KMD Jobcenter Leverancedokument

  Hvad er beskrevet:

  • Basis i en forretningsmodellering der har afgrænset relevante beskrivelsesområder, bl.a. andet med udgangspunkt i allerede eksisterende statistikudtræk.
  • Indberettede grunddata og beregningsresultater indenfor områderne er medtaget og udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation og generelle statistikudtr

  Hvilke valg er foretaget:

  • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.


  Filer: 

  KMD Kontanthjælp Begrebsmodel
  KMD Kontanthjælp Databeskrivelse
  KMD Kontanthjælp Leverancedokument

  Hvad er beskrevet:

  • Opdelt i flere datasamlinger, udvælgelsen af relevante data tager udgangspunkt i en forretningsmodellering der er foretaget mellem KL’s arkitekter og systemområdets faglige eksperter

  Hvilke valg er foretaget:

  • Nyeste version af systemet valgt.
  • Der har været tale om en udvælgelse af data baseret på en vurdering om relevans og hidtidig efterspørgsel på data.
  • Herudover ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.

  Filer: 

  KMD Fravær Begrebsmodel
  KMD Lønmedarbejder Begrebsmodel
  KMD Medarbejder Begrebsmodel
  KMD Løn og personale Leverancedokument

  Hvad er beskrevet:

  • Basis i en forretningsmodellering i forhold til systemets funktionalitet.
  • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
  • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation

  Hvilke valg er foretaget:

  • Nyeste version af systemet valgt.
  • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.


  Filer: 

  KMD Pension Begrebsmodel
  KMD Pension Databeskrivelse
  KMD Pension Leverancedokument

  Hvad er beskrevet:

  • Beskrivelsen af data er med udgangspunkt i en forretningsmodellering af begreber der i et vist omfang går på tværs af flere applikationer på skoleområdet.
  • Udgangspunktet for dataudvælgelsen har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

  Hvilke valg er foretaget:

  • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.


  Filer: 

  KMD Skole Begrebsmodel
  KMD Skole Databeskrivelse
  KMD Skole Leverancedokument

  Hvad er beskrevet:

  • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
  • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

  Hvilke valg er foretaget:

  • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.


  Filer: 

  KMD Sygedagpenge Begrebsmodel
  KMD Sygedagpenge Databeskrivelse
  KMD Sygedagpenge Leverancedokument

  Hvad er beskrevet:

  • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
  • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

  Hvilke valg er foretaget:

  • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.


  Filer: 

  KMD Tandpleje Begrebsmodel
  KMD Tandpleje Databeskrivelse
  KMD Tandpleje Leverancedokument

  Hvad er beskrevet:

  • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
  • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

  Hvilke valg er foretaget:

  • Nyeste version af systemet valgt.
  • Det er alene systemets kreditordel altså systemets udbetalings- og sagsbehandlingsdel.
  • Herudover ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget


  Filer: 

  KMD Underholdsbidrag Begrebsmodel
  KMD Underholdsbidrag Databeskrivelse
  KMD Underholdsbidrag Leverancedokument

  Hvad er beskrevet:

  • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
  • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

  Hvilke valg er foretaget:

  • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.


  Filer: 

  KMD Valg Begrebsmodel
  KMD Valg Databeskrivelse
  KMD Valg Leverancedokument

  Hvad er beskrevet:

  • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
  • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

  Hvilke valg er foretaget:

  • Nyeste version af systemet valgt.
  • Valgt at fravælge procesdata i applikationerne.
  • Herudover ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.


  Filer: 

  KMD Økonomi Begrebsmodel
  KMD Økonomi Databeskrivelse
  KMD Økonomi Leverancedokument

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Peter Thrane

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3553

  E-mail: pth@kl.dk