Gå til hovedindhold

Hvad er den fælleskommunale rammearkitektur

For at sikre samfundets investeringer i digitale løsninger, er der et tæt samarbejde om it-arkitektur mellem de forskellige niveauer i den offentlige sektor. Det fælles arbejde skal sikre fagligt velfunderede anskaffelser, så investeringerne giver bedst mulig nytte for borgerne. Den fælleskommunale rammearkitektur er de fælles rammer, vi sætter op for alle, der skal arbejde med kommunal it.

 • Læs op

Indhold

  Rammearkitekturen er den fælleskommunale vej til sammenhængende, fremtidssikret og effektiv it-understøttelse – udviklet på et flerleverandørmarked.

  Rammearkitekturen et vigtigt og afgørende element i forhold til monopolbruddet og for kommunernes digitale forretningsudvikling. Målet er, at kommunerne selv bliver herrer over, hvornår de forskellige it-systemer skal udskiftes/anskaffes, og hvem kommunerne får til at gøre dette. Digitalisering skal være et aktivt redskab til at understøtte kommunernes forretningsudvikling, og dermed indfri politiske og strategiske mål. Rammearkitekturen skal her være med til at sikre, at kommunernes it-landskab bygges med en åbenhed, der gør, at kommunerne reelt bliver i stand til at kunne vælge den bedste og billigste leverandør.

  Den fælleskommunale rammearkitektur er de fælles rammer, vi sætter op for alle, der skal arbejde med kommunal it. Det er populært sagt den spillebane og de spilleregler, der gælder for it til kommunerne. Rammearkitekturen er et fælles regelsæt for, at kommunerne kan opnå bedre, billigere, sammenhængende og forandringsrobuste it-systemer, leveret af et bredt udsnit af leverandører. Rammearkitekturen indebærer bl.a. at it-systemer bygges modulært efter åbne standarder. Det åbner markedet for flere leverandører, herunder også mindre leverandører og mindre løsninger. 

  UDNYTTELSE AF NYE TEKNOLOGIER SOM FX IOT OG KUNSTIG INTELLIGENS KRÆVER, AT MAN HAR EN GRUNDLÆGGENDE DIGITAL MODENHED, EN INFRASTRUKTUR OG EN ARKITEKTUR, DER HURTIGT KAN TILPASSES NYE TEKNOLOGIER ELLER KOMPLEKSE DATA. MED RAMMEARKITEKTUREN STÅR KOMMUNERNE PÅ ET SOLIDT, FÆLLES FUNDAMENT, DER ER BYGGET TIL GENBRUG OG FORANDRING.

  Christian Harsløf, direktør i KL

  Hvordan anvendes den fælleskommunale rammearkitektur

   

  Læs herunder mere om den fælleskommunale rammearkitektur:

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Rune Reimann Petersen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3171

  E-mail: rurp@kl.dk