Gå til hovedindhold

Dansk anvendelsesprofil for opmærkning af datasæt og datakataloger (DCAT-AP-DK)

DCAT-AP-DK er en dansk fællesoffentlig anvendelsesprofil der specificerer en standardmodel for udformning af kataloger over datasæt og datatjenester. Dette kan øge synligheden af datasæt og datatjenester.

 • Læs op

Indhold

  Arkitekturbeskrivelse

  Arkitekturbeskrivelsens gyldighed:

  Godkendt af kommunernes Arkitekturboardmøde (2023)

  Arkitekturbeskrivelsens ejer/kontaktperson:

  Kontor for It-arkitektur og Standarder, kontaktperson: Jakob Eiby (jaei@kl.dk)

  Arkitekturbeskrivelsen vedrører:

  Dansk anvendelsesprofil til beskrivelse af datasæt og datakataloger (DCAT-AP-DK 2.0.2),Digitaliseringsstyrelsen 2021

  Type:

  Anvendelsesprofil

  Status:

  Færdig

  Målgruppe:

  Strategiske beslutningstagere, projekt- og fagansvarlige og it-medarbejdere hos myndigheder, virksomheder og leverandører, der skal arbejde med interne overblik over organisationens egne data eller eksternt rettet information om data, der deles mellem organisationer og med eksterne brugere.

  Formål:

  Anvendelsesprofilen skal bidrage til, at begreber til beskrivelse af datasæt og datakataloger anvendes mere ensartet og dermed understøtter en højere grad af interoperabilitet og kvalitet i oplysningerne.

  Kort beskrivelse:

  Anvendelsesprofilen udgør en dansk profil for datasæt og datakataloger, der indeholder basisoplysninger om disse. Basisoplysningerne udgør en fælles kerne, der kan udvides med yderligere kontekstafhængige oplysninger i nye og specifikke anvendelsesprofiler. Informationer dannet på baggrund af specifikke anvendelsesprofiler kan potentielt bringes til at hænge sammen med den fælles kerne.

  Strategisk ophæng:

  DCAT-AP-DK 2.0.2 er godkendt af Udvalget for Arkitektur og Standarder og optaget i den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA). Den har både snitflader til PSI-loven (Public Sector Information) og til EU’s åbne data og PSI-direktiv, der bl.a. indeholder krav om etablering af ét adgangspunkt til offentlige data.

  Anvendelse og anbefaling:

  Anvendelsesprofilen er udformet, så den kan bruges til varetagelse af to primære funktioner:
  • Internt overblik over organisationens egne data
  • Eksternt rettet information om data, der deles mellem organisationer og med eksterne brugere. 

  For kommunernes vedkommende kan anvendelsesprofilen understøtte et stigende behov for en formel og kontrolleret håndtering af organisationens datasæt: hvilke data der er i organisationen, hvad de anvendes til, hvilke services der benyttes, hvilke datasæt der er forbundne til hinanden, kontrakter og kontakter etc. Behovet kan bl.a. opstå ud fra eksterne krav til organisationens informationssikkerhedssystemer og – kontroller og compliance med Databeskyttelseslovgivningen, men også ud fra egne behov for fx data governance.

  Anvendelsesprofilen kan ligeledes benyttes som indgang til at dele data med aftagere af kommunale data, f.eks. borgere, foreninger eller private virksomheder med en interesse i et eller flere af kommunens dataområder. Det kan både være personlige eller almennyttige interesser, der kan bidrage til samskabelse af nye datasæt og bringe kommunen tættere på borgerne og civilsamfundet, eller kommercielle interesser, der kan bidrage til at skabe nye løsninger på de kommunale udfordringer og forbedre den offentlige velfærd.

  Roadmap/plan:

  Den danske anvendelsesprofil er godkendt af Udvalget for Arkitektur og Standarder i version 2.0.2, men må forventes i blive opdateret i takt med den europæiske anvendelsesprofil, og ift. både interne og eksterne krav til myndighedernes arbejde med dataoverblik og åbne data.

  Sammenhæng til andre arkitekturprodukter:

  • Identificerede FDA-byggeblokke Katalog, Datasæt og Distribution (ikke beskrevne).
  Klassifikationen KL Emnesystematik (KLE).

  Overholdelse/compliance:

  De grundlæggende strukturer og elementer hentes fra Europa-Kommissionens specifikation The DCAT Application Profile for Data Portals in Europe (DCAT-AP) 2.0.1, der selv tager afsæt i W3C-specifikationen Data Catalog Vocabulary (DCAT) 2.0. Nærværende anvendelsesprofil vil anvende elementer fra og være i overensstemmelse med DCAT-AP 2.0.1, men vil dog også tilføje enkelte nye elementer for at imødekomme behov i en dansk og administrativ fællesoffentlig kontekst.

  Referencer:

  Læs mere på Digitaliseringsstyrelsens hjemmside: DCAT-AP-DK 2.0.2: Dansk anvendelsesprofil til beskrivelse af datasæt og datakataloger

  Kontakt

  It-arkitekt

  Jakob Eiby

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3890

  E-mail: jaei@kl.dk