Governance

Governanceproces for den fælleskommunale rammearkitektur

Den fælles governanceproces skal sikre, at KOMBIT og KL er fælles om at evaluere og godkende ændringer til rammearkitekturens indhold og form. Den fælles governanceproces sikrer, at forventninger løbende bliver afstemt, og at der sikres sammenhæng mellem det strategiske, langsigtede arbejde i rammearkitekturen og de konkrete projekter i KOMBIT og hos kommuner og leverandører.

Arkitekturprodukter på vej

Rammearkitektur på vej

Denne side beskriver de arkitekturprodukter fra rammearkitekturens laboratorium der er på vej ind i rammearkitekturen, men som endnu ikke er godkendte som optaget i rammearkitekturen. Nedenfor, under "andre arkitekturprodukter på vej" findes en liste af relevante elementer, arkitekturprodukter, standarder mv. der er på vej fra aktører og interessenter der ikke er en del af det fælleskommunale.

Optaget

Optaget i rammearkitekturen

Denne kategori indeholder de Arkitekturprodukter, der er godkendt af Arkitekturboardet på vegne af It-Arkitekturrådet og er optaget i rammearkitekturen.