Indhold i rammearkitekturen

Oversigt over alle byggeblokke

Denne side giver en oversigt over alle byggeblokke som er relevante i fælleskommunalt regi

På vej

Rammearkitektur på vej

Denne side beskriver de arkitekturprodukter fra rammearkitekturens laboratorium der er på vej ind i rammearkitekturen, men som endnu ikke er godkendte som optaget i rammearkitekturen. Nedenfor, under "andre arkitekturprodukter på vej" findes en liste af relevante elementer, arkitekturprodukter, standarder mv. der er på vej fra aktører og interessenter der ikke er en del af det fælleskommunale.

Byggeblokke i Laboratorium

Byggeblokke i rammearkitekturens laboratorium

Her finder du de byggeblokke, der er identificerede og som på sigt kan give værdi at beskrive yderligere.